Bachelorscriptie

2019-2020

Doel vak

De student:
• kan onder begeleiding wetenschappelijk onderzoek doen;
• kan onderzoek in deze module schriftelijk presenteren op een
methodisch verantwoorde manier.

Inhoud vak

In deze module doet de student onder begeleiding onderzoek waarbij het
thema gekozen in module Voorbereiding scriptie (G_VOOBASCR) verder wordt
uitgewerkt in een scriptie.

Onderwijsvorm

Literatuurstudie.

Toetsvorm

Scriptie.

Vereiste voorkennis

Voorbereiding scriptie bachelor (G_VOOBASCR).

Literatuur

Afhankelijke van het thema van de scriptie.

Doelgroep

Alle bachelorstudenten van de faculteit Religie en Theologie.

Overige informatie

Docent is afhankelijk van het gekozen onderzoeksveld.

Algemene informatie

Vakcode G_SCRBA
Studiepunten 6 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator prof. dr. E. van Staalduine-Sulman
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: