Seculiere levensbeschouwing: Focus op humanisme

2019-2020

Doel vak

Studenten verwerven inzicht in de recente cultuurfilosofische en
politiekfilosofische debatten over seculariteit en humanisme en de
samenhang daarvan met hedendaagse publieke debatten over secularisme en
de plaats van religie in de publieke sfeer.

Inhoud vak

Tijdens dit college zullen ons wij buigen over hedendaagse
cultuurwetenschappelijke en filosofische visies op de relatie tussen
religie en seculariteit in de westerse moderniteit, en over de relatie
daarvan met begrippen van humanisme. Daarnaast zullen we ingaan op
enkele posities ten aanzien van secularisme en religie in de publieke
sfeer.
In het eerste deel van het college staat de hedendaagse cultuurfilosofie
over seculariteit centraal. Hier bestuderen we met name een aantal
hoofdstukken uit Charles Taylors A Secular Age. We gaan in op zijn visie
dat seculariteit als culturele notie intrinsiek verbonden is met de
westerse moderniteit, en dat zowel noties van religie als van humanisme
door seculariteit (en seculariseringsprocessen) zijn gekleurd. Voorts
lezen we een aantal teksten dat het onderscheid tussen religie en
seculariteit problematiseert. In het tweede deel van het college gaan we
nader in op de publieke debatten over secularisme en religie in de
publieke sfeer, aan de hand van de bespreking van een aantal centrale
teksten over de Deense cartoon affaires.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, referaten en uitgebreid voorbesproken eindpaper.

Toetsvorm

Actieve participatie aan de colleges is verplicht. Tevens moeten
studenten een referaat houden (20 %) en een schrijfopdracht maken (20%).
Aan het einde van de periode zullen de studenten een eindpaper indienen
van ongeveer 2000 woorden (60% van het cijfer) .

Literatuur

A Secular Age, Charles Taylor 2007. Overige teksten worden tijdens het
college gedistribueerd, van Michel de Montaigne, Wendy Brown, Tariq
Modood, Saba Mahmood, Thomas Nys, en enkele anderen

Algemene informatie

Vakcode G_SECLEVB
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. H.D. Peels
Examinator dr. H.D. Peels
Docenten prof. dr. M.A. Smalbrugge
dr. H.D. Peels

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: