Wetenschapsfilosofie van theologie en religiewetenschappen

2019-2020

Doel vak

Je ontdekt het eigene van vakken als theologie en religiestudies en
leert hoe beide op onderscheiden wijze wetenschappelijk beoefend kunnen
worden. Je weet beide te plaatsen in het spectrum van natuur-, mens-, en
geesteswetenschappen, maar begrijpt ook waar atheïstische kritiek op de
academische theologie vandaan komt. Verder leer je jezelf te
positioneren in debatten over evidentialisme, verificatie en
falsificatie en het paradigmabegrip in relatie tot theologie en religie.
Je ontwikkelt bovendien een eigen visie op de verhouding tussen
religieus geloof en (de resultaten van) wetenschap en kunt deze positie
ook toepassen op een concrete casus (zoals de evolutietheorie).

Inhoud vak

Deze module is een speciaal premastervak dat alleen toegankelijk is voor
premasterstudenten. Na een kort overzicht van de historische
ontwikkeling van de moderne wetenschap (met aandacht voor de bronnen
daarvan in islam en christendom) volgt een brede introductie in de
veelkleurige aard van wetenschap aan de hand van hoofdmomenten uit de
geschiedenis van de wetenschapstheorie. Daarnaast wordt gereflecteerd op
de vraag of (en zo ja hoe) theologie wetenschappelijk kan zijn en hoe
zij, evenals de religiewetenschap, gesitueerd kan worden binnen het
bredere spectrum van de verschillende wetenschapsdomeinen. Ook word je
vertrouwd gemaakt met discussies en debatten over belangrijke thema’s
als evidentialisme, verificatie en falsificatie en de strekking van de
kuhniaanse paradigmatheorie in relatie tot theologie en religiestudies.
Ten slotte leer je om te gaan met het verschil tussen binnenperspectief
en buitenperspectief en je eigen positie daarin te ontdekken.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges

Toetsvorm

Je sluit deze module af met een schriftelijk tentamen waarin zowel
kennis als inzicht getoetst worden.

Literatuur

Zie Canvas.

Doelgroep

HBO-instroom premasterstudenten.

Algemene informatie

Vakcode G_WFILTR
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator prof. dr. G. van den Brink
Examinator prof. dr. G. van den Brink
Docenten prof. dr. G. van den Brink
prof. dr. D.M.K.H. Grube MA

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: