Lieux de mémoire

2019-2020

Doel vak

Studenten die deze cursus volgen zullen
o Inzicht hebben verworven in de meest relevante theorieën
betreffende het concept 'Lieux de Memoire'
o Begrijpen hoe deze theorieën en methoden worden gebruikt in
diverse disciplines
o In staat zijn om deze theorieën interdisciplinair toe te passen op
een of meerder case-studies
o In staat zijn samen te werken in groepsonderzoek en erover te
rapporteren in geschreven vorm en in modelinge presentaties

Inhoud vak

Deze cursus bespreekt de verschillende manieren waarop plaatsen,
symbolen, teksten, personen en instituties betekenis verkrijgen. De
aandacht gaat vooral uit naar de actieve manipulatie van verhalen,
teksten, materiële resten en ruimte waarmee "Herinneringsplaatsen"
(Lieux de Mémoire) worden gecreëerd. De module kent een vergelijkende
benadering, waarbij onderwerpen uit verschillende tijdperken en regio's
worden betrokken. Deze benadering zal discussie mogelijk maken over de
manieren waarop verschillende bronnen uit het verleden met elkaar inter
acteren.

Thema's zijn:
- Veldslagen en herinnering (b.v. Marathon, Troje, Teutoburger Wald)
- Helden en plaatsen (b.v. Gilgamesh, Aeneas, Hercules)
- Burgelijke en religieuze identiteit (b.v. Forum Romanum, moerassen in
de Germaanse wereld, Nieuwezijds Kolk)
- Fantasieplaatsen (Atlantis, Utopia, Avalon)

Onderwijsvorm

Hoorcollege 2 uur per week
Werkcollege 2 uur per week

Toetsvorm

Groepspresentatie met bijhorende wiki-pagina (60%)
Tentamen over de hoorcolleges en de bijbehorende literatuur (40%)

Literatuur

Teksten worden via Canvas ter beschikking gesteld

Doelgroep

Derde jaars BA studenten in ACASA: Archeologie, Oudheidwetenschappen en
Klassiek talen.

Algemene informatie

Vakcode L_AABAAGO301
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. G.J.M. van Wijngaarden
Examinator dr. G.J.M. van Wijngaarden
Docenten dr. A. Prent
dr. G.J.M. van Wijngaarden

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: