Het boek: papier en digitaal

2019-2020

Doel vak

Deze cursus biedt inzicht in de geschiedenis van het papieren boek en
actuele ontwikkelingen in het boekenbedrijf op het gebied van
digitalisering. Je krijgt antwoord op de volgende vragen: Welke invloed
hebben nieuwe media op de productie, distributie en receptie van het
boek? Wat verandert er in de uitgeverspraktijk met Printing on Demand en
self-publishing? Als artikelen en boeken via Open Access toegankelijk
worden, wie betaalt dan de rekening? Welke nieuwe mogelijkheden bieden
digitale edities voor wetenschappers en voor het brede publiek, en welke
eisen stellen ze aan makers en gebruikers? Zijn digitale ontwikkelingen
een bedreiging of een kans voor boekhandels en bibliotheken? Gaan mensen
anders lezen als ze een e-book gebruiken? Je leert de verschillende
argumenten te wegen en je eigen standpunt te bepalen. Aan het eind van
de cursus ben je in staat om weloverwogen deel te nemen aan het debat
over de impact van digitalisering op het boekenbedrijf en leesgedrag.
Bovendien leer je aan de hand van twee beknopte, toegankelijke
handboeken hoe het papieren boek tot stand komt en welke betekenis aan
het boek wordt toegekend.

Inhoud vak

De cursus belicht de digitalisering van het boek aan de hand van zeer
recente studies. Op basis van wetenschappelijke achtergrondliteratuur,
discussies in de media en praktijkvoorbeelden krijg je inzicht in de
problematiek en leer je een eigen visie hierop te formuleren. Door de
cursus heen verzamel je argumenten om je standpunt te onderbouwen. De
cursus wordt afgesloten met een debat en een schriftelijk tentamen.
Er is aandacht voor zowel de wetenschappelijke als de
maatschappelijk-culturele aspecten van het vakgebied en de
beroepspraktijk. Wat betekent digitalisering voor wetenschappers die
papieren boeken bestuderen en daarover publiceren? En wat betekent
digitalisering voor uitgevers en boekverkopers?

Onderwijsvorm

Werkcolleges: één bijeenkomst van drie uur per week.

Toetsvorm

De toetsing bestaat uit de volgende onderdelen: tentamen (50%), deelname
aan slotdebat (50%).

Literatuur

Verplicht aanschaffen:
Paul Dijstelberge, Wat is een boek? Een kleine geschiedenis. Amsterdam
University Press, 2018, ISBN 978 94 6298 508 7; e-ISBN 978 90 4853 608 5
(e-Pub)
Lisa Kuitert, Het boek en het badwater. De betekenis van papieren
boeken. Amsterdam University Press, 2015, ISBN 978 90 8964 903 4; e-ISBN
978 90 4852 772 4 (pdf); e-ISBN 978 90 4852 7731 1 (e-Pub)

De overige literatuur wordt minimaal twee weken voor de cursus via
Canvas bekend gemaakt. Het gaat dan om recente artikelen die digitaal
beschikbaar zijn (Open Access).

Doelgroep

Verplichte module voor studenten van de minor Aan de slag met
literatuur; keuzemodule voor andere geïnteresseerde studenten.

Overige informatie

Je mag één college missen. Wie twee colleges mist, moet een vervangende
opdracht maken. Wie meer dan twee keer in deze periode afwezig is, kan
de cursus niet afronden. Als je een college niet kunt bijwonen, laat dat
dan van tevoren weten aan de docent.
Een excursie naar de Bijzondere Collecties van de UBVU is onderdeel van
deze cursus.

Aanbevolen voorkennis

Geen.

Algemene informatie

Vakcode L_AABAALG067
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. P.H. Moser
Examinator dr. P.H. Moser
Docenten dr. P.H. Moser

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: