Klassieke mythen en bijbelse verhalen

2019-2020

Doel vak

- Studenten verwerven kennis van en inzicht in Griekse mythologie,
Romeinse legenden en Bijbelse verhalen, waardoor ze in staat zijn om met
meer plezier en kennis van zaken boeken te lezen, naar muziek te
luisteren, naar films te kijken, door musea te lopen en
tentoonstellingen te bezoeken.
- Studenten kunnen de opgedane kennis en inzichten toepassen in een
afsluitende praktijkopdracht in het Rijksmuseum.

Inhoud vak

Bijbelse verhalen en Grieks-Romeinse mythen en sagen zijn wereldwijd
enorm geliefd. Filmmakers, musici, theatermakers, schrijvers en beeldend
kunstenaars laten zich vaak inspireren door deze tijdloze verhalen. Zo
zijn in 2019 in Nederland en Vlaanderen met veel succes Griekse
tragedies opgevoerd: de Oresteia door NT Gent en Oedipus door
Toneelgroep Amsterdam, waarbij Oedipus de gedaante aanneemt van een
moderne politicus, die op de avond van zijn verkiezingsoverwinning wordt
geconfronteerd met zijn tragische verleden. De schrijver Guus Kuijer
voltooide onlangs deel 6 van zijn serie De bijbel voor ongelovigen (en
gelovigen). Een recensent schreef: ‘ontzettend smakelijke lectuur [...]
die met veel vaart en humor is geschreven.'
Deze cursus biedt studenten de gelegenheid om kennis op te doen van en
inzicht te verwerven in Griekse mythologie, Romeinse legenden en
Bijbelse verhalen. De colleges gaan in op het ontstaan en de functie van
deze verhalen in de Oudheid zelf (teksten en afbeeldingen). Ook is er
ruim aandacht voor de receptie van deze verhalen in latere tijden, tot
op de dag van vandaag. De rode draad wordt gevormd door voorbeelden uit
verschillende cultuurhistorische contexten en in diverse media:
literatuur, beeldende kunst, toneel, film en muziek.

Onderwijsvorm

- Werkcolleges
- Rondleiding door het Rijksmuseum langs kunstvoorwerpen en
gebruiksvoorwerpen die geïnspireerd zijn op de Grieks-Romeinse Oudheid
en de Bijbel.

Toetsvorm

- Schriftelijk tentamen
- Praktijkopdracht in het Rijksmuseum, in aansluiting op de rondleiding
door de docenten.

Literatuur

• Een complete Bijbel, bijvoorbeeld de Nieuwe Bijbelvertaling met
deuterocanonieke boeken uit 2004.
• G. Schwab, Griekse mythen en sagen, Utrecht, Spectrum 2007 (of latere
druk).
• Ovidius, Metamorphosen. Vertaald door M. d’Hane-Scheltema, Amsterdam,
Athenaeum-Polak & Van Gennep (ook in paperback verkrijgbaar).
• Livius, Sinds de stichting van de stad. Vertaald door H.W. van
Rooijen-Dijkman & F.H. van Katwijk-Knapp, Amsterdam, Athenaeum – Polak
en Van Gennep: pocket.
• Voor het bezoek aan het Rijksmuseum dienen studenten die niet in het
bezit zijn van een Museumjaarkaart zelf de toegangprijs te betalen.

Doelgroep

Deze cursus is zeer geschikt voor in cultuur geïnteresseerde studenten
van binnen en buiten de faculteit der Geesteswetenschappen. Kennis van
Grieks, Latijn of Hebreeuws niet nodig.

Algemene informatie

Vakcode L_AABAALG073
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. M.H. Koenen
Examinator dr. M.H. Koenen
Docenten dr. N.M. Vos
dr. M.H. Koenen
dr. E.M. van Opstall

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Excursie
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: