Bachelorscriptie Colloquium Communicatie- en Informatiewetenschappen

2019-2020

Doel vak

Je hebt de nodige vaardigheden om een scriptie te kunnen schrijven.
Je hebt gereflecteerd op het scriptieproces.
Je bent in staat om het onderzoek van je medestudenten kritisch te
evalueren.
Je kunt je scriptieonderzoek vertalen naar een groter publiek.
Je hebt beroepspraktijkervaring opgedaan op het gebied van communicatie
en informatie, organisatie en/of wetenschap door het organiseren van een
wetenschappelijk congres.

Inhoud vak

Het scriptiecolloquium loopt parallel aan het scriptietraject. Het
colloquium besteedt aandacht aan de vaardigheden die studenten nodig
hebben om een goed onderzoek te formuleren, op te zetten, uit te voeren
en hierover te rapporteren. Door middel van extra opfriscursussen
(bijvoorbeeld ‘literatuur vinden’, of ‘Endnote’), kritische feedback,
reflectiemomenten en popularisering van het onderzoek wordt het
scriptietraject geoptimaliseerd. Daarnaast sluiten de studenten hun
derde jaar af met een wetenschappelijk congres waarin zij de resultaten
van hun scriptieonderzoek presenteren aan elkaar, aan de docenten en aan
andere genodigden. Door het organiseren van het congres kunnen studenten
praktijkervaring opdoen op het gebied van 1) communicatie, 2)
organisatie en 3) wetenschap.

Onderwijsvorm

Werkgroepbijeenkomsten, zelfstudie, opdrachten, organiseren van een
wetenschappelijk congres.

Toetsvorm

Actieve bijdrage aan de Bachelorscriptiewerkgroepen, actieve bijdrage
aan organisatie van een wetenschappelijk symposium, presentatie tijdens
het wetenschappelijk symposium, publiceren van een wetenschappelijke
blog.

Vereiste voorkennis

Studenten mogen pas aan het colloquium deelnemen als zij alle vakken uit
jaar 1 en jaar 2 hebben behaald.

Doelgroep

Derdejaarsstudenten CIW; premasterstudenten hoeven niet deel te nemen
aan het scriptiecolloquium.

Overige informatie

Deze module is een verplicht vak in het derde jaar, en loopt deels
parallel met de bachelorscriptie. De module start met een
voorlichtingsbijeenkomst in februari over het colloquium. Waar en
wanneer deze bijeenkomst plaatsvindt wordt op de Canvassite van de
opleiding CIW gecommuniceerd. Aanwezigheid bij deze bijeenkomst is
verplicht omdat er verschillende werkgroepen ter plekke worden
samengesteld.

Algemene informatie

Vakcode L_AABACIWCOL
Studiepunten 3 EC
Periode P4+5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator R.A.M. van den Heerik MA
Examinator R.A.M. van den Heerik MA
Docenten dr. C.M.J. van Hooijdonk
dr. L. Lagerwerf
dr. G. Mulder
dr. J.M.W.J. Lamerichs
J.A.M. Dijkers
R.A.M. van den Heerik MA

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: