Grieks en Latijns drama

2019-2020

Doel vak

De student kan
• zelfstandig passages uit de behandelde tragedies vertalen en
interpreteren; bij het tentamen mogen woordenboeken Grieks-Nederlands en
Latijn-Nederlands worden gebruikt;
• vragen beantwoorden die betrekking hebben op de Griekse en Latijnse
teksten en op de in vertaling gelezen passages;
• de genrematige en stilistische kenmerken van de gelezen tekst
herkennen en bespreken;
• het metrum (de iambische trimeter) toepassen op gelezen teksten;
• de Griekse en Latijnse teksten in hun cultuurhistorische context
plaatsen;
• het gelezene relateren aan een workshop met een theatermaker/een
voorstelling en daarover schriftelijk rapporteren in een bespreking, met
gefundeerd waardeoordeel.

Inhoud vak

Lectuur van Euripides’ Trojaanse Vrouwen en van Seneca’s Trojaanse
Vrouwen, voor een deel in het origineel en voor een deel in vertaling.
Schrijfopdrachten gerelateerd aan workshop(s).

Onderwijsvorm

Werkcolleges

Toetsvorm

a. Twee schriftelijke opdrachten. Grieks en Latijn: elk 15% van het
eindcijfer.
b. Schriftelijk tentamen over de 1. De pensa (Grieks, Latijn en
vertalingen), 2. de collegestof en verdiepingsstof van de onderdelen
Grieks en Latijn; 70% van het eindcijfer.

Vereiste voorkennis

Grieks en Latijn op niveau eindexamen VWO.

Literatuur

Euripides: S.A. Barlow, Euripides. Trojan Women, Warminster: Aris &
Philips (tekst, commentaar en vertaling).
Seneca: tekst, commentaar en vertaling: komt beschikbaar via CANVAS.
Verdere secundaire literatuur wordt nader bekend gemaakt

Doelgroep

Eerstejaars studenten GLTC

Aanbevolen voorkennis

Grieks & Latijn 1A en 1B, Grieks 2, Latijn 2

Algemene informatie

Vakcode L_AABAGLT105
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. M.H. Koenen
Examinator dr. M.H. Koenen
Docenten dr. M.H. Koenen
dr. E.M. van Opstall

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: