Highlights uit de Griekse en Latijnse literatuur

2019-2020

Doel vak

• het kennismaken met centrale genres, auteurs, teksten en thema’s uit
de Griekse en Latijnse literatuur;
• daarnaast verwerven studenten GLTC zich een overzicht van de Griekse
en Latijnse literatuurgeschiedenis, terwijl keuzevakkers middels 4
artikelen meer diepgaand enkele antieke auteurs en hun werk bestuderen

Inhoud vak

Bij het onderdeel Griekse literatuur komen de volgende
collegeonderwerpen aan bod:
1. Introductie op de Griekse literatuur
2. Goden & Helden I: Archaïsch Epos, Leerdicht
3. Goden & Helden II: o.a. Hellenistische poëzie; de Liefde: Monodische
Lyriek, Roman
4. Oorlog: Historiografie, i.h.b. Herodotus, Thucydides
5. De Polis I: religie en theater (drama)
6. De Polis II: politiek (redenaars)
7. Wetenschap: filosofie, etnografie, medische literatuur

Bij het onderdeel Latijnse literatuur komen aan bod:
1: Leerdicht: atoomtheorie in dichtvorm: Lucretius
2: Epos: Vergilius’ heldendicht
3: Lyriek: Catullus en Horatius: ‘zangers zonder weerga’
4: Historiografie: Livius, de meesterverteller
5: Mythologisch epos: Ovidius Metamorphosen
6: Drama: Seneca (Thyestes)
7: Brieven in proza en poëzie, o.a. filosofische leerbrieven en fictieve
brieven van mythische heldinnen als Dido.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege
Voor alle studenten is er een hoorcollege (2 uur p.w. Griekse
literatuur, 2 uur p.w. Latijnse literatuur). Daarnaast is er voor GLTC
studenten 2 x per week een leesuurtje waar teksten van op het
hoorcollege besproken auteurs in het origineel gelezen worden.

Toetsvorm

• 2 x schriftelijk tentamen over Griekse, resp. Latijnse literatuur
• ieder tentamen geldt voor 50%; beide tentamens moeten ten minste met
een 5.5 afgesloten worden
• week 9 van blok 2

Literatuur

Handboek: R. Rutherford, Classical Literature. A Concise History,
London, Blackwell 2005 (of later). Daarnaast voor GLTC-studenten: 6
syllabi (Highlights uit de Griekse literatuur, Highlights uit de
Latijnse literatuur, Griekse teksten in het origineel, Latijnse teksten
in het origineel, Beknopt overzicht Griekse letterkunde, beknopt
overzicht Latijnse letterkunde) die allemaal op BB staan. Voor
keuzevakkers: 2 syllabi (Highlights uit de Griekse literatuur,
Highlights uit de Latijnse literatuur) en 4 artikelen, die allemaal op
BB staan..

Doelgroep

Eerstejaars studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur.
Het vak is ook toegankelijk voor keuzevakstudenten.

Overige informatie

Deze module is onderdeel van een gezamenlijk programma van de Vrije
Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het
onderwijs vindt plaats op een UvA-locatie. Zie voor het rooster
https://rooster.uva.nl/

Algemene informatie

Vakcode L_AABAGLT106
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. M.P. de Bakker
Examinator dr. M.P. de Bakker
Docenten dr. M.P. de Bakker
dr. M.H. Koenen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: