Wetenschapsfilosofie van de Klassieken

2019-2020

Doel vak

De student heeft kennis van de belangrijkste filologische en
literatuurtheoretische methoden van het vak en kan deze methoden
toepassen m.b.t. teksten uit de oudheid.

Inhoud vak

De student neemt kennis van de specifieke methoden van het vak, die men
ook concreet leert toepassen. Bijzondere aandacht wordt hierbij besteed
aan scholia, handschriftkunde, tekstkritiek en commentaar, en de
belangrijkste (literatuur)theoretische paradigmata en methoden die
gebruikt worden bij het interpreteren van
klassieke teksten.

Onderwijsvorm

week 1 & 2: hoorcolleges (2 uur) op ma, wo en vr (1. positivisme, 2.
structuralisme, 3. narratologie, 4. intertekstualiteit, 5. metapoëzie,
6. reader-approaches).
week 3: werkcollege paleografie en tekstkritiek (3 uur) op ma, di, do,
vr.
week 4: presentaties (vrijdag hele dag)

Toetsvorm

- take-home tentamen literatuurtheoretische methoden (weging: 50%)
- opdracht paleografie en tekstkritiek (weging: 50%)
Voor beide onderdelen moet minimaal een 5,5 worden gehaald om te slagen
voor de module

Vereiste voorkennis

48 EC uit de propedeuse van GLTC

Literatuur

syllabus

Doelgroep

BA studenten 2e jr GLTC

Aanbevolen voorkennis

Propedeuse GLTC

Algemene informatie

Vakcode L_AABAGLT204
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. M.P. de Bakker
Examinator dr. M.P. de Bakker
Docenten dr. M.P. de Bakker
dr. M.A.J. Heerink

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: