Grieks en Latijn: Lyriek

2019-2020

Doel vak

Studenten raken vertrouwd met het genre lyrische poëzie; ze lezen
belangrijke specimina van deze vorm van poëzie uit de Griekse en
Latijnse literatuur, en verdiepen zich in de maatschappelijke context en
poëticale kenmerken van deze poëzie.

Inhoud vak

Na een inleidend college lezen de studenten deels zelfstandig, deels op
college lyrische gedichten uit de Griekse en Latijnse poëzie. Bij de
Griekse poëzie wordt aandacht besteed aan de archaïsche lyriek, en in
het bijzonder worden gedichten gelezen van Alcaeus, Sappho, Mimnermus,
Theognis, Archilochus, Anacreon, Ibycus, Alcman en Pindarus. Wat betreft
de Latijnse poëzie wordt aandacht besteed aan de Oden van Horatius,
waarmee de archaïsche Griekse lyriek naar Rome werd gehaald.

Onderwijsvorm

werkcollege

Toetsvorm

1. Schriftelijk tentamens Griekse en Klassiek Latijnse lyriek (samen 75
%);
2. Korte schrijfopdracht over ofwel Griekse ofwel Latijnse lyriek (25%);
3. Voor beide onderdelen dient ten minste 5.5 behaald te worden.

Literatuur

1. Felix Budelmann 2018, Greek Lyric. A Selection, Cambridge University
Press;
2. Roland Mayer 2012, Horace, Odes: Book I, Cambridge University Press.

Algemene informatie

Vakcode L_AABAGLT302
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. P.S. Gerbrandy
Examinator dr. P.S. Gerbrandy
Docenten dr. P.S. Gerbrandy
dr. mr. R.J. Allan

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: