Analyse van beeld en object

2019-2020

Doel vak

De cursus verbindt de objecten van onderzoek binnen Media, Kunst, Design
en Architectuur door een introductie op vaardigheden rondom het
analyseren van beeld, object en architectuur op niveau 100. De cursus
geeft een introductie in verschillende manieren waarop visuele beelden,
materiele objecten en gebouwde omgeving kunnen worden beschreven en
geanalyseerd. De cursus heeft de volgende leerdoelen:

Studenten
1- maken kennis met basale begrippen voor visuele en materiele analyse
van beeld, object, en gebouwen, zoals gehanteerd in wetenschappelijke
literatuur binnen de verschillende disciplines;
2- leren deze begrippen toe te passen in eigen beschrijvingen van beeld,
object en gebouwen op niveau 100;
3- krijgen basale inzicht in de samenhang van verschillende media in
beschrijvingen van beeld, object en architectuur;
4- maken kennis met enkele theorieën en methodes in het analyseren en
beschrijven van beeld, object en architectuur in relatie tot het begrip
context op niveau 100.

Inhoud vak

Bij onderzoek in de studie Media, Kunst, Design, Architectuur - MKDA -
is het analyseren van visueel beeld en materieel object essentieel.
Composities van visuele kunst, de visuele vormgeving en verhaallijnen
van films, de materiele eigenschappen van objecten en gebouwen, en de
visualisering van de structuur van gebouwen: het zijn allemaal aspecten
die studenten in hun studie tegenkomen en waarmee zij vertrouwd moeten
raken.
Deze cursus wil een eerste inleiding bieden tot het bekijken en
beschrijven van de studieobjecten van MKDA en tot de wijzen waarop
visuele en materiele eigenschappen van media, kunst, objecten en
gebouwen betekenis kunnen krijgen.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege. De hoorcolleges vinden in het algemeen in de
ochtend plaats, de werkcolleges in de middag (voor de exacte tijden, zie
de studiehandleiding).

Toetsvorm

De 4 schriftelijke opdrachten van ca. 1250 woorden maken elk 25% deel
uit van het eindcijfer. Het eindcijfer dient een voldoende te zijn, en
wel minimaal 6.0. Indien het eindcijfer lager is (lager dan 6.0) dan
volgt een herkansing voor die onderdelen waarvoor geen voldoende is
behaald.

De beoogde leerdoelen worden als volgt getoetst:
opdracht 1,2 en 3 (leerdoelen 1,2,3) en opdracht 4,5 (leerdoelen
1,2,3,4)

Literatuur

Zie de studiehandleiding en de richtlijnen bij de opdrachten.

Doelgroep

Dit onderdeel is alleen toegankelijk voor MKDA studenten Bachelor jaar 1

Algemene informatie

Vakcode L_AABAMKD103
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. J.C. Gimeno Martinez
Examinator dr. J.C. Gimeno Martinez
Docenten prof. dr. G.E.E. Verstraete
dr. I.L. Blom
dr. F.H. Schmidt
dr. D. Meuwissen
dr. J.C. Gimeno Martinez

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: