Historisch overzicht MKDA: Hedendaags

2019-2020

Doel vak

Leerdoelen
1) Kennis verwerven van de cruciale ontwikkelingen in de geschiedenis
van de visuele en materiële cultuur vanaf 1960 tot heden;
2) Inzicht verkrijgen in de breedte en afbakening van het postmodernisme
en oefenen met relevante termen en begrippen;
3) Inzicht verkrijgen in het spanningsveld tussen interdisciplinariteit
en disciplinariteit bij het definiëren van de postmoderne cultuur;
4) Kennis van en inzicht in de rol van de digitale media binnen de
postmoderne en hedendaagse cultuur;
5) Een kritische instelling leren aannemen ten aanzien van
(wetenschappelijke en overige vakverdiepende) literatuur.

Inhoud vak

Voortbouwend op Historisch Overzicht 1 en 2, biedt dit vak een overzicht
van en inzicht in de geschiedenis van de visuele en materiële cultuur
van 1960 tot heden, van de tegenculturen uit de jaren 60, die zich tegen
het ‘moderne’ wereldbeeld verzetten, via postmoderne concepten van
culturele appropriatie en deconstructie tot de globalisering en
digitalisering van de hedendaagse cultuur. Door de analyse van een
aantal kenmerkende casussen uit de visuele en materiele cultuur en met
aandacht voor in deze tijd nieuw ingevoerde media, leren studenten
belangrijke ontwikkelingen en concepten te contextualiseren die gangbaar
zijn
binnen de media, kunst, design en architectuur binnen een breder
cultuurhistorisch en theoretisch kader. Overeenkomsten én verschillen
tussen de betrokken afstudeerrichtingen (MKDA) worden daarbij besproken.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges. Voor meer info zie Studiehandleiding

Toetsvorm

Tentamen (100%)

Afstemming van leerdoelen en toetsen:
Leerdoelen 1, 2, 3, 4, 5 getoetst via tentamen

Literatuur

Wordt later bekend gemaakt

Doelgroep

Studenten MKDA

Aanbevolen voorkennis

De cursussen Historisch Overzicht MKDA Vroegmodern en Historisch
Overzicht MKDA Modern zijn sterk aanbevolen.

Algemene informatie

Vakcode L_AABAMKD109
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. G.E.E. Verstraete
Examinator prof. dr. G.E.E. Verstraete
Docenten prof. dr. G.E.E. Verstraete

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: