Actualiteiten

2019-2020

Doel vak

1) Kennis van actuele wetenschappelijke discussies op het gebied van de
visuele en materiele cultuur (MKDA)
2) Inzicht in hedendaagse ontwikkelingen in de visuele en materiele
cultuur (MKDA) en het daarover gevoerde wetenschappelijke en
maatschappelijke debat.
3) Actuele onderwerpen in de visuele en materiele cultuur (MKDA) in een
breder theoretisch, historisch, en wetenschappelijk kader kunnen
plaatsen.
4) Een eigen, wetenschappelijk gefundeerde, kritische visie kunnen
ontwikkelen op bepaalde onderwerpen en deze op heldere wijze, zowel
mondeling als schriftelijk, kunnen formuleren, beargumenteren en
verdedigen.

Inhoud vak

In dit vak komen recente onderwerpen en wetenschappelijke discussies op
het gebied van de visuele materiele cultuur (MKDA) aan de orde,
gerelateerd aan actuele tentoonstellingen of evenementen (lezingen,
performances, screenings, debats), en recente publicaties. Deze
onderwerpen worden ieder jaar opnieuw bepaald. Voorbeelden zijn de
omgang met het koloniale verleden, de invloed van globalisering op zowel
cultuurproductie als de hieraan gerelateerde canonvorming en
invraagstelling van traditionele Westerse concepten van Moderniteit en
Autonomie, of de relevantie van nieuwe richtingen in de
Geesteswetenschappen zoals New Materialism, Environmental Humanities, of
Digital Humanities in het kader van MKDA.

Onderwijsvorm

werkcollege, aanwezigheid verplicht

Toetsvorm

mondelinge presentatie (2 x 20 %)
bijdrage aan discussies/participatie (20 %)
eindwerkstuk (40 %)

Vereiste voorkennis

alle vakken van jaar 2 MKDA zijn gehaald

Literatuur

wordt via CANVAS bekend gemaakt

Doelgroep

3de jaarsstudenten MKDA

Algemene informatie

Vakcode L_AABAMKD304
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator A.M. Bartholomew
Examinator A.M. Bartholomew
Docenten A.M. Bartholomew
prof. dr. G.E.E. Verstraete
prof. dr. K. Kwastek

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: