Bachelorscriptie colloquium Media, Kunst, Design en Architectuur

2019-2020

Doel vak

Het scriptiecolloquium heeft de volgende leerdoelen:Het
scriptiecolloquium heeft de volgende leerdoelen:

1. De student toont aan dat zij/hij zelfstandig in staat is om een
werkplan op te stellen dat dient als uitgangspunt voor de
afstudeerscriptie en dat voldoet aan de richtlijnen van de opleiding.
Dit werkplan gaat in op onderzoek naar primaire en secundaire bronnen en
methodieken die van belang zijn voor het geformuleerde
scriptieonderzoek, en bevat een gestructureerde bibliografie als eerste
fase voor dit scriptieonderzoek.

2. De student kan haar/zijn scriptie (vorderingen) helder aan
vakgenoten te presenteren, alsook mondeling en schriftelijk werk van
medestudenten beoordelen.

Inhoud vak

Het bachelor scriptiecolloquium behelst reflectie op de formele aspecten
van het schrijven van de bachelorscriptie
tijdens gezamenlijke bijeenkomsten, waarin de strekking en het traject
van de scriptie worden uiteengezet en geoefend (waarbij studenten
elkaars werk becommentariëren 'peer review'). Tijdens de bijeenkomsten
wordt telkens een fase uit het onderzoeks- en schrijfproces tegen het
licht gehouden aan de hand van voorbeelden. Het colloquium wordt
afgesloten met een minisymposium waarin studenten hun scriptieonderzoek
en voortgang presenteren aan peers.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges.

Toetsvorm

Deelname (100% aanwezigheid), opdrachten (VLD) presentatie (VLD) en
rapportage (VLD).
Afstemming van toetsvormen en leerdoelen:
Leerdoelen 1, 2, 3, 4: opdrachten
Leerdoelen 4, 5: presentatie

Vereiste voorkennis

Alle onderdelen MKDA jaar 2 en van de gekozen specialisatie (Media,
Kunst, Design of Architectuur).

Doelgroep

3e jaars bachelor Media, Kunst, Design en Architectuur, die aan de
ingangseisen voldoen.

Overige informatie

Inschrijven verplicht. Deze module is een verplicht vak in het derde
jaar. Er geldt een verplichte aanwezigheid (100%).

Algemene informatie

Vakcode L_AABAMKDCOL
Studiepunten 3 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. J.I.L. Veugen
Examinator dr. J.I.L. Veugen
Docenten dr. J.I.L. Veugen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: