De opvolger van Rome: duizend jaar Byzantium

2019-2020

Doel vak

Het verwerven van globale kennis van / inzicht in de politieke,
sociaal-economische en culturele ontwikkelingen in het Byzantijnse rijk
(324-1453); het verband hiervan met laat-middeleeuwse, vroeg-moderne en
hedendaagse cultuuruitingen en maatschappelijke problemen in
Griekenland.

Inhoud vak

Globaal overzicht van de politieke, sociaal-economische en culturele
ontwikkelingen in het Byzantijnse rijk, met speciale aandacht voor
onderwerpen als staat en staatsinrichting, maatschappelijke
verhoudingen, ontwikkeling van de orthodoxie, Byzantijnse cultuur (kunst
en literatuur).

Onderwijsvorm

Hoorcollege, 2 x 2 uur per week; zelfstudie

Toetsvorm

Schriftelijke tussentoets (dient voldoende te zijn) / 30% / week 4
Schriftelijke eindtoets (dient voldoende te zijn) / 70% / week 8
Zie voor toetsdata het rooster op rooster.uva.nl.

Literatuur

C. Mango (ed.), The Oxford History of Byzantium, Oxford U.P. 2002
Syllabus (verkrijgbaar bij docent)

Overige informatie

Het onderwijs vindt plaats op een UvA-locatie. Zie voor meer informatie
het rooster: https://rooster.uva.nl/ en de studiegids:
http://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2019-2020/zoek-vak/vak/66906

Afwijkende intekenprocedure

De intekenprocedure loopt via de UvA. Zie voor meer informatie: https://www.uva.nl/bijvak

Algemene informatie

Vakcode L_AABAOHW112
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator S. van Asch
Examinator
Docenten S. van Asch

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: