Elementary Akkadian and A History of Ancient Mesopotamian Literature 3

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

This course will continue to build on your knowledge of Akkadian and the
cuneiform script by reading texts and discussing advanced grammar

Inhoud vak

The students will read a selection of Akkadian texts together with the
teacher, examples are: parts of literary texts, Sanherib's third
campaign, Laws from the Code of Hammurabi etc.

Onderwijsvorm

Seminar (werkcollege)

Toetsvorm

Written exam

Vereiste voorkennis

Elementary Akkadian 1 and 2

Literatuur

The teacher will provide the students with reading material.
In addition you will need your own Akkadian pocket dictionary: Black et
al. A Concise Dictionary of Akkadian as well as sign list, either R.
Borger's Mesopotamisches Zeichenlexikon or R. Labat's Manuel
d'épigraphie akkadienne

Doelgroep

Students with an intermediate knowledge of Akkadian and cuneiform

Overige informatie

Attendance is compulsory

Algemene informatie

Vakcode L_AABAOHW203
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. K. Kleber
Examinator prof. dr. K. Kleber
Docenten prof. dr. K. Kleber

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: