Grieks 1B

2019-2020

Doel vak

- Studenten verbreden en verdiepen hun kennis van basisvocabulaire,
morfologie, en syntaxis en zetten deze actief in bij het ontsluiten van
teksten.
- Studenten kunnen een tekst van een hogere moeilijkheidsgraad dan in
Grieks 1A op zinsniveau analyseren en zelfstandig interpreteren met
inzet van hulpbronnen (morfologie-overzicht,
syntaxisboek, woordenboek, vertaling).
- Studenten zijn in toenemende mate in staat om te reflecteren op de
inhoud van de gelezen teksten.
- Studenten vergroten hun inzicht in de genreconventies van de gelezen
teksten en herkent zelfstandig stilistische kenmerken van de gelezen
teksten.

Inhoud vak

• Morfologie: adjectiva/adverbia pronominalia, stamaoristus, activum,
medium, passivum, modi (§§ 34-38, 41-42, 47, 49, 52, 54-63, 82-85 KGG);
• Syntaxis: diathese, modi (hss. 8-11 BSKG);
• Vocabulaire: Logos woordenlijst (nrs. 178-354 [pp. 2-23]);
• Leesteksten: ca. 8 pp. OCT Lysias);
• uitbreiding 3 EC: zelfstandige lectuur van een een extra pensum, met
ondersteuning docent (1 uur/week)

Onderwijsvorm

- 2 uur morfologie en syntaxis ;
- 2 uur lectuur;
- 1 uur begeleiding bij zelfstandige lectuur extra pensum

Toetsvorm

• Tussentijdse toetsing grammatica en vocabulaire tijdens de
onderwijsperiode (10%)
• Tentamen grammatica en interpretatie gelezen teksten (week 8) (40%)
• Individuele toetsing van de stof die in de 3 EC uitbreiding
zelfstandig is bestudeerd (op individuele afspraak; 50%)

Vereiste voorkennis

• Eindexamen Grieks óf Geslaagd voor Basiscursus Grieks 2
• Daarnaast moet de module Grieks 1A zijn gevolgd.

Literatuur

• Woordenlijst Logos (Hupperts/Veenman)
• Woordenboek Grieks-Nederlands (Montijn of Müller-Thiel) [niet
toegestaan: Hupperts, Woordenboek Grieks-Nederlands]
• Kleine Griekse Grammatica (Nuchelmans)
• Beknopte Syntaxis van het Klassiek Grieks (Rijksbaron et al. 2002)
• Mouseion (Mekking)
• Syllabus Lysias
• Powerpoints/handouts
• Oefeningen
• Niet verplicht, wel aanbevolen: Cambridge Grammar of Classical Greek
(Van Emde Boas et al. 2018).

Doelgroep

• 2de jaars studenten Oudheidwetenschappen met eindexamen Grieks of
Basiscursus Grieks 2, die Grieks 1A hebben gevolgd
• Studenten Linguistics met een eindexamen Grieks, die Grieks 1A hebben
gevolgd
• Keuzevakstudenten met eindexamen Grieks of Basiscursus Grieks 2, die
Grieks 1A hebben gevolgd

Overige informatie

Deze module is onderdeel van een gezamenlijk programma van de Vrije
Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het
onderwijs vindt plaats op een UvA-locatie. Zie voor het rooster
https://rooster.uva.nl/

Algemene informatie

Vakcode L_AABAOHW209
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. R. Risselada
Examinator dr. R. Risselada
Docenten dr. R. Risselada

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: