Klassieken voor de klas

2019-2020

Doel vak

De student breidt zijn vakkennis uit en ontwikkelt een visie op de
schoolvakken GTC en LTC. De student leert vakkennis en visie te
combineren om Griekse en Latijnse literaire teksten in de klas
betekenisvol te behandelen, in taalkundig, letterkundig en
cultuur-historisch opzicht.

Inhoud vak

Literatuur, filosofie, kunst en architectuur van de Grieks-Romeinse
Oudheid vormen een essentieel onderdeel van de klassieke vorming binnen
een gymnasiale opleiding. Bij de schoolvakken Griekse Taal en Cultuur
(GTC) en Latijnse Taal en Cultuur (LTC) verdiepen leerlingen zich in die
Oudheid en denken ze aan de hand daarvan ook na over de hedendaagse
wereld. De confrontatie van ‘het vreemde’ met ‘het eigene' geldt daarbij
als een belangrijke doelstelling. Om hun onderwijs betekenisvol te maken
voor middelbare scholieren dienen docenten klassieke talen daarom zowel
over vakkennis als over een visie op het vak te beschikken: waarom
zouden leerlingen zich op school met de Oudheid bezighouden? In deze
module bekijken we aan de hand van een aantal Griekse en Latijnse
literaire teksten hoe die zinvol in de klas behandeld kunnen worden.
Vakkennis en visie staan daarbij centraal.

Onderwijsvorm

Werkcollege, twee keer twee uur per week

Toetsvorm

Opdrachtendossier (50%) en tentamen (mogelijk mondeling) (50%); de
afzonderlijke delen moeten met een voldoende worden afgerond.

Vereiste voorkennis

Bachelor GLTC of Bachelor Oudheidkunde (Latijn)

Literatuur

Studenten met Grieks en Latijn kopen beide eindexamenbundels, studenten
met Latijn kopen alleen de eindexamenbundel Latijn.

Eindexamenbundel Grieks, leerlingenboek en docentenboek:
https://edumedia.eisma.nl/product/euripides-electra-ce-grieks-2017/
https://edumedia.eisma.nl/product/euripides-electra-ce-grieks-2017-2/

Eindexamenbundel Latijn, leerlingenboek en docentenboek:
https://edumedia.eisma.nl/product/cicero-en-seneca-ce-latijn-2018/
https://edumedia.eisma.nl/product/cicero-en-seneca-ce-latijn-2018-2/

Voor overige literatuur: zie Canvas

Doelgroep

Studenten Educatieve master GLTC

Algemene informatie

Vakcode L_AAMAEDU004
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator dr. E.M. van Opstall
Examinator dr. E.M. van Opstall
Docenten dr. E.M. van Opstall

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: