Historische geografie (Utrecht)

2019-2020

Doel vak

De student is in staat om: [1] de historische achtergronden van
landschappen (incl. steden) te doorgronden; [2] historische en
geografische onderzoeksmethoden te combineren; [3] kritisch om te gaan
met voor dit vakgebied relevante bronnen.

Inhoud vak

Cultuurlandschappen zijn in de loop van duizenden jaren door menselijke
activiteiten gevormd. In deze cursus wordt de geschiedenis van die
cultuurlandschappen in Nederland en omgeving bestudeerd. In hoor- en
werkcolleges wordt de geschiedenis van verschillende landschappen
onderzocht. Iedere student past de kennis toe in een individueel
werkstuk.

Onderwijsvorm

Excursie (Verplicht) Hoorcollege (Verplicht) Opdrachten (Verplicht)
Werkcollege (Verplicht).

De excursies zijn verplicht, maar de dagexcursies vallen deels buiten
het time-slot. Waar dat conflicten geeft met andere studieverplichtingen
wordt per geval een oplossing gezocht. Voor drie dagexcursies worden
kosten in rekening gebracht (samen 30 euro).

N.B. De laatste informatie over werkvorm, toets en literatuur
is te vinden in de studiewijzer (vanaf twee weken voor aanvang van de
cursus ook op Canvas)

Toetsvorm

Tentamen (50%), Individueel werkstuk (50%).

N.B. De laatste informatie over werkvorm, toets en literatuur
is te vinden in de studiewijzer (vanaf twee weken voor aanvang van de
cursus ook op Canvas)

Literatuur

Studiewijzer en een artikel (via Canvas).

Twee boeken, aan te schaffen via boekhandel of - goedkoper - via
Vereniging van Utrechtse Geografie Studenten.

N.B. De laatste informatie over werkvorm, toets en literatuur
is te vinden in de studiewijzer (vanaf twee weken voor aanvang van de
cursus ook op Canvas)

Overige informatie

Cursus is in Nederlands. BA-cursus van 7,5 ects aan de Universiteit
Utrecht (SGPL-Cultuurhistorie en planning; UU-vakcode GEO2-3010). Mag
door Masterstudenten van de VU worden gevolgd en is dan 6 ects.
N.B. De Universiteit Utrecht kent een jaarindeling in vier blokken. Dit
vak wordt aangeboden in Blok 4 (apr-juli).
De student dient zelf in te schrijven bij de Universiteit Utrecht.
Voor vakbeschrijving UU:
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?
selectie=cursus&cursus=GEO2-3010&collegejaar=2018

Afwijkende intekenprocedure

Via Studiepunt Geowetenschappen Universiteit Utrecht

Algemene informatie

Vakcode L_AAMAERF010
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. J. Renes
Examinator prof. dr. J. Renes
Docenten prof. dr. J. Renes

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: