Cultuurhistorie en planning (Utrecht)

2019-2020

Doel vak

De student is in staat om: [1] de historisch-geografische invloeden in
rurale en stedelijke landschappen te onderkennen; [2] plannen te
ontwikkelen die recht doen aan het behoud van waardevolle
cultuurelementen; [3] kritisch te reflecteren op het begrip erfgoed.

Inhoud vak

In groepen wordt een aantal projecten in Nederland uitgevoerd, waarbij
wordt bekeken hoe de historische kenmerken en waarden van een urbaan of
ruraal landschap kunnen worden gebruikt in de planvorming. In dat
verband wordt ook bekeken hoe die historische karakteristieken kunnen
worden geïnventariseerd en gewaardeerd. Elk project wordt tijdens een
excursie of in de zaal gepresenteerd.

Onderwijsvorm

Hoorcollege (Verplicht) Practica/Excursies (Verplicht).

NB. De dagexcursies vallen deels buiten het time-slot. Waar dat
conflicten geeft met andere studieverplichtingen wordt per geval een
oplossing gezocht.
Voor twee dagexcursies worden kosten in rekening gebracht (samen 20
Euro).

N.B. De laatste informatie over werkvorm, toets en literatuur
is te vinden in de studiewijzer (vanaf twee weken voor aanvang van de
cursus ook op Canvas)

Toetsvorm

Groepsopdracht (40%); tentamen (50%); presentatie (10%).

N.B. De laatste informatie over werkvorm, toets en literatuur
is te vinden in de studiewijzer (vanaf twee weken voor aanvang van de
cursus ook op Canvas)

Vereiste voorkennis

Bij voorkeur enige kennis van historische landschappen (eventueel
leeslijst)

Literatuur

Studiewijzer en artikelen (Blackboard).

N.B. De laatste informatie over werkvorm, toets en literatuur
is te vinden in de studiewijzer (vanaf twee weken voor aanvang van de
cursus ook op Canvas)

Overige informatie

Cursus is in Nederlands. BA-cursus van 7,5 ects aan de Universiteit
Utrecht (SGPL-Cultuurhistorie en planning; UU-vakcode GEO3-3019). Mag
door Masterstudenten van de VU worden gevolgd en is dan 6 ects.
N.B. De Universiteit Utrecht kent een jaarindeling in vier blokken. Dit
vak wordt aangeboden in Blok 1 (sept-nov).
De student dient zelf in te schrijven bij de Universiteit Utrecht.
Voor vakbeschrijving UU:
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?
selectie=cursus&cursus=GEO3-3019&collegejaar=2018

Algemene informatie

Vakcode L_AAMAERF011
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. J. Renes
Examinator prof. dr. J. Renes
Docenten prof. dr. J. Renes

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: