Bedrijfsstage Communicatie- en informatiewetenschappen, vertalen

2019-2020

Doel vak

Ervaring opdoen met de vertaalpraktijk; inzicht verkrijgen in de
communicatieprocessen die het vertalen beïnvloeden; verder vormgeven aan
je loopbaanwensen; vertaalbezigheden in overleg met partnerbedrijf en
scriptiebegeleider zodanig bundelen dat een basis wordt gelegd voor de
afstudeeropdracht.

Inhoud vak

Een stage bij een vertaalbureau of vertaalafdeling van een bedrijf van
minimaal 336 uur (inclusief het schrijven van het stageverslag). Om je
voor te bereiden op het zoeken naar een stage wordt in de loop van het
eerste semester een stagevoorlichting gegeven. Verder is het van belang
om de stagevoorwaarden van de faculteit goed door te nemen zodat je de
juiste stappen doorloopt om je stage op tijd goedgekeurd te krijgen.

Onderwijsvorm

Vanuit de VU krijg je begeleiding bij het zoeken naar je stage en het
opstellen van je stagecontract. Halverwege de stage komt je
VU-stagebegeleider langs voor een gesprek op locatie. In voorkomende
gevallen kan dit gesprek ook telefonisch plaatsvinden. Na afloop van de
stage levert de stagementor op locatie een beoordelingsformulier in en
beoordeelt je stagebegeleider op de VU je stageverslag.

Toetsvorm

Om de stage succesvol af te ronden, dienen studenten een stageverslag in
te leveren en een beoordelingsformulier dat is ingevuld door hun
begeleider op locatie. De stage wordt beoordeeld met 'goed, 'voldoende'
of 'onvoldoende'. Let op: aan een stage worden alleen punten toegekend
indien de examencommissie het door alle partijen ondertekende
stagecontract heeft goedgekeurd.

Vereiste voorkennis

Studenten mogen pas aan hun stage beginnen indien ze 18 ects aan
vertaalvakken (waaronder in ieder geval Vertalen Engels-Nederlands 1 en
Introduction to Translation studies) hebben afgerond.

Doelgroep

Master studenten CIW, afstudeerrichting Schrijven en vertalen,
specialisatie Vertalen

Overige informatie

In voorkomende gevallen is het mogelijk om een stage te lopen van 6
ects. Neem daarvoor contact op met de coördinator van de opleiding.

Algemene informatie

Vakcode L_EAMACIWSTA
Studiepunten 12 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. M.J. van den Haak
Examinator dr. M.J. van den Haak
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: