Reading Images: A Semiotic Approach to Cultural Analysis

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Students become acquainted with: (1) the main theoretical concepts of
semiotics; (2) the semiotic practice of reading images; and (3) key
debates regarding the semiotic approach to reading images.

Inhoud vak

How can we "read" an image? In order to answer this question, we: (1)
gain an overview of the main theoretical concepts of semiotics
(Saussure, Peirce, Barthes, Derrida, Benveniste); (2) look at two
prominent examples of the semiotic practice of reading paintings (Bal)
and photographs (Van Alphen); and (3) discuss a number of key debates
that arise when taking a semiotic approach to the reading of images
(word-image distinction, authorship, subjectivity, censorship).

Onderwijsvorm

Seminar meetings, 2 x 2 hours per week.

Toetsvorm

Written exam.

Literatuur

To be announced.

Doelgroep

This module is part of the Master’s program English Literature in a
Visual Culture.

Overige informatie

The level of English in this module is high.

Algemene informatie

Vakcode L_ELMALTK006
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 400
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. R.V.J. van den Oever
Examinator dr. R.V.J. van den Oever
Docenten dr. R.V.J. van den Oever

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: