Historische klassiekers

2019-2020

Doel vak

Kennis nemen van en reflecteren op een selectie van teksten van
belangrijke denkers Het vergelijken van teksten aan de hand van een
onderzoeksvraag in een schriftelijke opdracht. Beoefenen van
bronnenkritiek en het verslag doen daarvan in schriftelijke opdrachten
over de teksten. Vormen en formuleren van een eigen standpunt over de
onderzoeksvraag, dat naar voren brengen in discussie, en verwerken in
schriftelijke opdracht. Het geven en verwerken van peerreviews over
schriftelijke opdrachten.

Inhoud vak

Het vak Historische Klassiekers heeft een algemeen vormend karakter. Het
levert een bijdrage om studenten erop voor te bereiden om een actieve
rol in de samenleving te spelen, met andere woorden op een 'academisch
burgerschap.' Studenten worden intellectuelen, die - op basis van een
heldere doordenking van vragen en problemen over de mens en de wereld -
als burgers in staat zijn een actieve bijdrage te leveren aan de
samenleving (en wellicht zelfs de politiek). Deze cursus biedt daartoe
een oefenmogelijkheid in de vorm van een kennismaking met
oorspronkelijke sleutelteksten van politieke en religieuze denkers,
filosofen en anderen die de afgelopen tweeduizend jaar hun visie op de
samenleving hebben uitgedragen. We zullen hen niet zonder meer
beschouwen als voorlopers van onze moderne beschaving. Als historici
moeten we ook naar hen (leren) kijken als representanten van een andere
cultuur en tijd. De vragen die bij Historische Klassiekers centraal
staan zijn: Welke betekenis(sen) heeft de tekst? Wat zou de auteur
hebben bedoeld? Waarom zou de auteur het belangrijk gevonden hebben om
dit te schrijven? Op welke wereldvisie en welke ideeën is de tekst
gebaseerd? Hoe hangen deze ideeën samen met de historische context
waarin ze tot stand zijn gekomen? Hoe is de tekst in de loop der eeuwen
gerecipieerd (gelezen, geïnterpreteerd)? En eventueel: wat zegt deze
tekst ons nu nog?

Onderwijsvorm

Iedere week heb je vier uren hoorcolleges en vier uren werkcolleges. In
de eerste helft van de week bestudeer je de bronteksten en beantwoord je
leesvragen hierover. In de tweede helft schrijf je een vergelijkend
essay over de teksten. Het bijwonen van een symposium over de Holocaust
is de
invulling van de hoorcolleges van een week. Het college wordt afgesloten
met een paperconferentie van een halve dag. Aanwezigheid bij de
conferenties, en bij de colleges voor 80%, is verplicht. De
voorbereiding voor dit college neemt in principe al je studietijd in
beslag. De eerstejaars geschiedenis voor wie deze cursus is bestemd,
hebben geen andere colleges in deze periode.

Toetsvorm

Het eindcijfer bestaat uit het gemiddelde van de twee schriftelijke
essay van elk 1500 woorden
(50%); slotwerkstuk van 3500 woorden (50%); en wordt afgerond met de
gemiddelde score voor participatie in de werkgroepen en de twee
conferenties.

Vereiste voorkennis

De cursussen van het eerste semester van het 1e jaar van de
BAgeschiedenis.

Literatuur

Teksten worden beschikbaar gesteld in CANVAS.

Doelgroep

Studenten BA1 Geschiedenis.

Algemene informatie

Vakcode L_GABAGES123
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. P.J.E.M. van Dam
Examinator prof. dr. P.J.E.M. van Dam
Docenten prof. dr. F.M. Doorman
prof. dr. P.J.E.M. van Dam
prof. dr. F.A. van Lieburg
dr. J.J. Flinterman
dr. G. Siertsema
dr. P. Brandon

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: