Stage contemporaine geschiedenis

2019-2020

Doel vak

Oriëntatie op het beroepsleven, kennismaking met bedrijfsleven en
overheidsinstellingen of particuliere instellingen, inzicht in bijdrage
die een letterenstudent kan leveren aan de samenleving.

Inhoud vak

Een stage is dé manier om de kennis en vaardigheden die je tot nu toe
hebt opgedaan tijdens je studie in praktijk te brengen, en alvast een
idee te krijgen van wat je na je studie wilt gaan doen.
Je kunt een stageplaats regelen door te reageren op aangeboden
stageplaatsen, of door zelf contact op te nemen met een bedrijf of een
wetenschappelijke, of culturele instelling. Voorafgaand aan
een stage dient in samenwerking met de stagementor (begeleider van het
bedrijf/instelling) een stagevoorstel en een stageplan opgesteld te
worden. Het voorstel moet worden goedgekeurd door de stage-coördinator
en de examencommissie, het stageplan door de stagebegeleider (dat kan de
stage-coördinator zijn, of een andere begeleidende docent).

Toetsvorm

Stageverslag.

Doelgroep

Alle studenten Geschiedenis.

Overige informatie

Alleen in de minorruimte. Neem contact op met stagecoördinator
s.w.verstegen@vu.nl.

Algemene informatie

Vakcode L_GCBAGESSTA
Studiepunten 12 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. D.B.R. Kroeze
Examinator dr. D.B.R. Kroeze
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: