Politieke corruptie en goed bestuur in de moderne tijd

2019-2020

Doel vak

Inzicht verwerven in de ontwikkeling van goed bestuur, corruptie en
politieke moraal in de moderne geschiedenis.
Leren reflecteren op en debatteren over historische studies over goed
bestuur, corruptie en politieke moraal.
Het leren herkennen van debatten over goed bestuur en het begrijpen van
de verbinding tussen corruptie en de politieke context.
Leren hoe historische kennis kan worden ingezet om actuele vraagstukken
te begrijpen en op te lossen.
Het oefenen met en verbeteren van de analyse- en schrijfvaardigheden
door het
verrichten van een eigen onderzoek dat uitmondt in een essay.
Kennis maken met de mogelijkheden die de arbeidsmarkt
biedt op het terrein van bestuur, politiek en corruptiebestrijding.

Inhoud vak

In de moderne tijd geldt corruptie als absoluut onaanvaardbaar. Toch
komen corruptieschandalen regelmatig voor. In Nederland hebben recent de
bouwfraude en de zaak-Van Rey, en verder terug het Billitonschandaal
(1882-1892), de Lintjes-affaire (1909), de zaak-Oss (1938/39) en het
Lockheedschandaal (1976) voor opschudding gezorgd. Ook in andere
West-Europese landen vonden heftige corruptiedebatten plaats,
bijvoorbeeld in Frankrijk en in Engeland met betrekking tot
verkiezingscorruptie en
woekerwinsten in de oorlogsindustrie tijdens de Eerste Wereldoorlog. In
Duitsland speelde kritiek op de ‘corrupte Weimarrepubliek’ een grote
rol tijdens Hitlers machtsovername. In dit college onderzoeken we wat
corruptie is, waarom het zo’n krachtig politiek wapen is en
wat debatten over corruptie ons vertellen over de ontwikkeling van goed
bestuur.

Daarnaast wordt ingegaan op wat we kunnen leren van de geschiedenis om
anticorruptiebeleid te verbeteren. Naar antwoorden op deze
vraag is in de internationale beleidswereld veel interesse. De Europese
Unie, de Verenigde Naties en NGOs als Transparency International
bestrijden allen actief corruptie en willen graag weten welk historisch
pad landen hebben afgelegd die bekend staan als weinig corrupt, zoals
Nederland, en wat ‘corrupte’ landen daarvan kunnen leren.

Kortom, in dit vak worden wetenschappelijke
inzichten behandeld als ook actief aansluiting gezocht bij actuele
discussies en het potentiële werkveld verkend voor academici die
geinteresseerd zijn in een baan als
onderzoeker of beleidsadviseur op het gebied van corruptiebestrijding,
politieke geschiedenis en good governance. Nadat in de eerste weken de
literatuur wordt behandeld, gaan studenten in het vervolg zelf een
historisch corruptievraagstuk analyseren.

Onderwijsvorm

Werkcolleges.

Toetsvorm

Opdrachten (25%) en eindpaper (75%).

Vereiste voorkennis

Studenten die de specialisatie Politiek en Soevereiniteit volgen. Ook
andere studenten met een afgeronde BA geschiedenis, bestuurskunde,
politicologie of
Internationale Betrekkingen mogen aansluiten. Zij dienen wel eerst
contact op te nemen met de docent (d.b.r.kroeze@vu.nl).

Literatuur

Wordt bekendgemaakt via Canvas.

Doelgroep

Studenten die de Geschiedenis MA specialisatie Politiek en
Soevereiniteit volgen. Ook andere studenten met een afgeronde BA
geschiedenis, bestuurskunde, politicologie of
Internationale Betrekkingen mogen aansluiten. Zij dienen wel eerst
contact op te nemen met de docent (d.b.r.kroeze@vu.nl).

Algemene informatie

Vakcode L_GCMAGES016
Studiepunten 6 EC
Periode P2+3
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. D.B.R. Kroeze
Examinator dr. D.B.R. Kroeze
Docenten dr. D.B.R. Kroeze

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: