Syriac 1

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

De student beheerst de basis van de Syrische taal (schriftleer,
klankleer, vormleer, syntaxis) en is in staat zelfstandig eenvoudige
teksten te lezen.

Inhoud vak

Na een kort overzicht van de geschiedenis van de Syrische taal en
literatuur wordt de student stap voor stap wegwijs gemaakt in het
Syrisch. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de opvallende kenmerken
van de Semitische talen (waartoe o.a. het Syrisch, Hebreeuws en Arabisch
behoren) en vergelijking met bijvoorbeeld de Indo-Europese talen.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege. Ieder onderwerp wordt afgesloten met oefeningen
die de student ter voorbereiding van de colleges dient te maken.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen. Door tussentijdse diagnostische toetsen kan de
student zijn eigen voortgang monitoren.

Literatuur

J.F. Coakley, Robinson's Paradigms and Exercises in Syriac Grammar
(Oxford University Press 2003) en Syllabus (wordt beschikbaar gemaakt
via Canvas).

Doelgroep

Taalkundigen met interesse in Semitische talen; geïnteresseerden in de
Syrische cultuur, de geschiedenis van het Midden-Oosten in de Late
Oudheid, het Oosters christendom, liturgie, geschiedschrijving en
wetenschapsgeschiedenis van de Late Oudheid en de Middeleeuwen, oude
vertalingen van de Bijbel.

Overige informatie

Deze module wordt om het jaar aangeboden in periode 4. Wel in het
cursusjaar 2019-2020.

Algemene informatie

Vakcode L_GOBAALG005
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. W.T. van Peursen
Examinator prof. dr. W.T. van Peursen
Docenten prof. dr. W.T. van Peursen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: