Interuniversitaire bachelorwerkgroep Florence

2019-2020

Doel vak

Het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut te Florence
(NIKI organiseert jaarlijks diverse werkgroepen op bachelor-, master- en
researchmasterniveau over karakteristieke aspecten en benaderingswijzen
van de Italiaanse kunst, in het bijzonder van de kunst in Toscane in de
periode 1400-1700. Zie voor meer informatie http://www.niki-florence.org

Inhoud vak

De inhoud wordt t.z.t. bekend gemaakt op de site van het NIKI.
Zie http://www.niki-florence.org

Onderwijsvorm

Hoor- en responsiecolleges, excursies naar collecties en monumenten,
literatuurstudie

Toetsvorm

Referaat; werkstuk (wordt in Nederland afgerond)

Vereiste voorkennis

Behalve het BSA. dienen alle cursussen van de bachelor Media, Kunst,
Design en Architectuur uit jaar 1 te zijn gevolgd.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt

Doelgroep

Bachelorstudenten Media, Kunst, Design en Architectuur en
(research)masterstudenten Kunst- en Cultuurwetenschappen.

Overige informatie

Geïnteresseerden wordt verzocht eerst contact op te nemen
met Ingrid Vermeulen (i.r.vermeulen@vu.nl); studenten dienen zich
aan te melden via de website van het NIKI; voor de reis- en
verblijfkosten zijn in een aantal gevallen beurzen beschikbaar;
voor meer informatie zie http://www.niki-florence.org

Algemene informatie

Vakcode L_KABAKGS303
Studiepunten 6 EC
Periode P1+2+3
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. I.R. Vermeulen
Examinator dr. I.R. Vermeulen
Docenten dr. I.R. Vermeulen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: