Onderzoekstechnieken

2019-2020

Doel vak

Wordt later bekend gemaakt

Inhoud vak

Wordt later bekend gemaakt

Onderwijsvorm

Mengvorm van hoorcollege en werkcollege.

Toetsvorm

Wordt later bekend gemaakt

Literatuur

Wordt via Canvas bekend gemaakt.

Doelgroep

1e jaars bachelor Media, Kunst, Design en Architectuur.

Overige informatie

Deze module is een verplicht vak in het eerste jaar. Er geldt een
verplichte aanwezigheid. Deze module geldt als voorkenniseis voor de 2e
jaars modules.

Algemene informatie

Vakcode L_KABAMKD103
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. K. Kwastek
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Computerpracticum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: