Individuele masterverdieping Kunst, Markt en Connaisseurschap A

2019-2020

Doel vak

1. Het verbreden en/of verdiepen van kennis, inzicht en begrip van
onderwerpen gerelateerd aan de specialisatie Kunst, Markt en
Connaisseurschap;
2. Het trainen van onderzoeksvaardigheden op bovengenoemd terrein.

Inhoud vak

Individueel onderzoeksproject of literatuurstudie gerelateerd aan de
Masterspecialisatie. Het onderwerp, de methode en het beoogde resultaat
van dit tutorial moet worden afgestemd met een begeleidend docent.

Onderwijsvorm

Individuele studie met individuele supervisie

Toetsvorm

Mondeling examen, werkstuk, of ander format dat vooraf wordt afgestemd
met de begeleidend docent.

Vereiste voorkennis

De module ‘Methods and Theories of Art History’ moet succesvol zijn
afgerond.

Algemene informatie

Vakcode L_KAMAKCW004
Studiepunten 6 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. D. Meuwissen
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.