Interuniversitaire masterwerkgroep Florence

2019-2020

Doel vak

Het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut (NIKI) te
Florence organiseert jaarlijks diverse werkgroepen op bachelor-, master-
en researchmasterniveau over karakteristieke aspecten en
benaderingswijzen van de Italiaanse kunst, in het bijzonder van de kunst
in Toscane in de periode 1400-1700. Kennismaking met collecties,
bijzondere locaties en eventueel bezoek aan congres(sen). Zie voor meer
informatie http://www.niki-florence.org.

Inhoud vak

De inhoud wordt t.z.t. bekend gemaakt op de site van het NIKI. Zie
http://www.niki-florence.org.

Onderwijsvorm

Hoor- en responsiecolleges, excursies naar collecties en monumenten,
literatuurstudie.

Toetsvorm

Referaat, werkstuk.

Vereiste voorkennis

Bachelordiploma dat toegang biedt tot de masteropleidingen Kunst- en
cultuurwetenschappen, en de researchmasteropleiding Arts & Culture:
Visual Arts, Media and Architecture.

Literatuur

De literatuur wordt t.z.t. bekend gemaakt op de site van het NIKI. Zie
http://www.niki-florence.org.

Doelgroep

Masterstudenten Kunst- en cultuurwetenschappen, specialisaties
Contemporary Art History, Kunst, Markt en Connaisseurschap, Design
Cultures, Comparative Arts and Media Studies en
Architectuurgeschiedenis; en researchmasterstudenten Arts & Culture:
Visual Arts, Media and Architecture.

Overige informatie

Geïnteresseerden wordt verzocht eerst contact op te nemen met Ingrid
Vermeulen (i.r.vermeulen@vu.nl); studenten dienen zich aan te melden via
de website van het NIKI; voor de reis- en verblijfkosten zijn in een
aantal gevallen beurzen beschikbaar; voor meer informatie zie
http://www.niki-florence.org.

Algemene informatie

Vakcode L_KAMAKGS023
Studiepunten 6 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. I.R. Vermeulen
Examinator dr. I.R. Vermeulen
Docenten dr. I.R. Vermeulen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: