Interuniversitaire masterwerkgroep Rome

2019-2020

Doel vak

1) Kennis en inzicht verwerven in de kunst en cultuur van Italië, en van
Rome in het bijzonder, op locatie in het Koninklijk Nederlands Instituut
Rome (KNIR) en de stad Rome.
2) Het analyseren en evalueren van actueel, maatschappelijke casussen
binnen verschillende vakgebieden.

Inhoud vak

Het Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR) biedt wetenschappelijke
masterclasses aan voor onder meer studenten kunstgeschiedenis. De inhoud
wordt bekend gemaakt op de website van het KNIR: http:///www.knir.it.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges, excursies, literatuurstudie.

Toetsvorm

Actieve deelname, referaat, werkstuk. Controleer de website van het
KNIR: http:///www.knir.it.

Vereiste voorkennis

Bachelordiploma dat toegang geeft tot de master Kunst- en
Cultuurwetenschappen, specialisaties Contemporary Art History, Kunst,
Markt en Connaisseurschap, Comparative Arts and Media Studies,
Designcultures en Architectuurgeschiedenis, en de researchmaster Arts &
Culture: Visual Arts, Media and Architecture

Literatuur

Literatuur wordt nader bekend gemaakt.

Doelgroep

Masterstudenten Kunst- en Cultuurwetenschappen, specialisaties
Contemporary Art History, Kunst, Markt en Connaisseurschap, Comparative
Arts and Media Studies, Designcultures
en Architectuurgeschiedenis, en researchmasterstudenten Arts & Culture:
Visual Arts, Media and Architecture

Overige informatie

Geïnteresseerden wordt verzocht contact op te nemen met Ingrid Vermeulen
(i.r.vermeulen@vu.nl); voor de reis- en verblijfkosten zijn in sommige
gevallen beurzen beschikbaar; voor meer informatie zie
http://www.knir.it.

Algemene informatie

Vakcode L_KAMAKGS024
Studiepunten 6 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. I.R. Vermeulen
Examinator dr. I.R. Vermeulen
Docenten dr. I.R. Vermeulen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: