Kunst, Markt en Connaisseurschap II: Hedendaagse praktijk van Kunst, Markt en Connaisseurschap

2019-2020

Doel vak

1. Verwerven van kennis en inzicht in het functioneren van de
hedendaagse kunstmarkt voor beeldende kunst en de rol die de kunsthandel
speelt als bemiddelaar tussen kunstenaar en publiek, de impact die de
markt heeft op de productie van kunst, het kwaliteitsoordeel en op de
kunstgeschiedenis;
2. Verwerven van kennis en inzicht in de hedendaagse praktijk van het
connaisseurschap en de oordeelsvorming die daaraan ten grondslag ligt;
3. Grondige kennismaking met en reflectie op de culturele en
institutionele context waarin musea, veilinghuizen en kunsthandelaren
functioneren;
4. Het trainen van vaardigheden nodig voor het beoordelen van een
object, zowel wat betreft fysieke verschijningsvorm, conditie en het
(kunst)historische belang als de positie en de waarde ervan binnen de
hedendaagse kunstmarkt;
5. Verrichten van onderzoek naar de conditie, prijs en
(kunst)historische waarde van een of meerdere objecten aanwezig op de
markt (bijv. TEFAF) en verwerken van deze resultaten volgens
wetenschappelijke conventies in zowel een schriftelijke als mondelinge
voordracht die dient als museaal aankoopvoorstel.

Inhoud vak

Aan de hand van (hoor)colleges en werkbezoeken aan galeries,
veilinghuizen, verzamelaars en persoonlijke gesprekken met de
betreffende specialisten (kenners, handelaren, museumdirecteuren) maakt
de student grondig kennis met de rol die de kunsthandel tegenwoordig
speelt als bemiddelaar tussen kunstenaar en publiek, met de impact die
de markt heeft op de productie van kunst en het kwaliteitsoordeel en op
de kunstgeschiedenis. De student leert reflecteren op de bijkomende
spanningsvelden en zijn of haar eigen positie daarbinnen. Tevens worden
academische vaardigheden die nodig zijn op dit terrein getraind, door
middel van interviews, een presentatie, een geschreven recensie en een
aankoopvoorstellen. De cursus wordt gegeven door eigen VU-docenten en
specialisten van buiten de VU.

Onderwijsvorm

De module bestaat uit hoorcolleges, schriftelijke opdrachten en
referaten, aangevuld met bezoeken aan veilinghuizen, galeries,
kunsthandelaars, kunstbeurzen, en musea

Toetsvorm

Verplichte aanwezigheid en actieve deelname, recensie (30 %), mondelinge
presentatie van en corresponderend schriftelijk aankoopvoorstel (50 %),
voorbereiding gesprekken en interviews (20%).

Matrijs van toetsen en leerdoelen:
Leerdoel 1: Recensie, Presentatie en Werkstuk
Leerdoel 2: Voorbereiding gesprekken en interviews
Leerdoel 3: Recensie Voorbereiding gesprekken en interviews
Leerdoel 4: Recensie, Presentatie en Werkstuk
Leerdoel 5: Recensie, Presentatie en Werkstuk

Vereiste voorkennis

Bachelor MKDA of bachelordiploma Kunstgeschiedenis of equivalent.

Literatuur

De verplichte literatuur wordt aan het begin van de cursus bekend
gemaakt. Daarnaast verzamelt elke student ter voorbereiding van
werkbezoeken literatuur en maakt hiervan dossiers die voor algemeen
gebruik beschikbaar worden gesteld.

Doelgroep

Deze module is een verplicht onderdeel voor masterstudenten Kunst- en
Cultuurwetenschappen met Kunst, Markt en Connaisseurschap als
specialisatie. De module staat ook open voor masterstudenten Kunst- en
Cultuurwetenschappen, Erfgoedstudies, Geschiedenis of andere relevante
specialisaties, ook van andere universiteiten (in overleg met
coördinator).

Aanbevolen voorkennis

Bachelor MKDA of bachelordiploma Kunstgeschiedenis of equivalent.

Algemene informatie

Vakcode L_KAMAKGS026
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. D. Meuwissen
Examinator dr. D. Meuwissen
Docenten dr. D. Meuwissen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Excursie
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: