Individuele verdieping in de architectuurgeschiedenis A

2019-2020

Doel vak

Verdiepen of verbreden van kennis en inzicht in de geschiedenis van
architectuur, stedebouw en landschapsarchitectuur.
Zie ook Individuele verdieping MKDA/A: L_AABAMKD302

Inhoud vak

De student bestudeert individueel een architectuurhistorisch onderwerp
naar eigen keuze, dat aansluit op de cursussen architectuur, stedebouw,
of landschapsarchitectuur uit het tweede studiejaar, of voortkomt uit de
eigen belangstelling. De invulling wordt per student met een van de
docenten architectuurgeschiedenis vastgesteld.

Zie ook Individuele verdieping MKDA/A: L_AABAMKD302

Onderwijsvorm

Individuele begeleiding
Zie ook Individuele verdieping MKDA/A: L_AABAMKD302

Toetsvorm

Mondeling tentamen of essay (100 %)
Zie ook Individuele verdieping MKDA/A: L_AABAMKD302

Vereiste voorkennis

Tweedejaars programma MKDA, afstudeerrichting Architectuur
Zie ook Individuele verdieping MKDA/A: L_AABAMKD302

Literatuur

Individueel vast te stellen in overleg met docent.
Zie ook Individuele verdieping MKDA/A: L_AABAMKD302

Doelgroep

3e jaars studenten MKDA, afstudeerrichting Architectuur
Zie ook Individuele verdieping MKDA/A: L_AABAMKD302

Algemene informatie

Vakcode L_KBBAAG307
Studiepunten 9 EC
Periode P1+2+3
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. F.H. Schmidt
Examinator dr. F.H. Schmidt
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: