Individuele verdieping in de architectuurgeschiedenis B

2019-2020

Doel vak

Zie invididuele verdieping MKDA/B: L_AABAMKD303

Inhoud vak

Zie invididuele verdieping MKDA/B: L_AABAMKD303

Onderwijsvorm

Zie Individuele verdieping MKDA/B: L_AABAMKD303

Toetsvorm

Zie individuele verdieping MKDA/B: L_AABAMKD303

Algemene informatie

Vakcode L_KBBAAG308
Studiepunten 6 EC
Periode P1+2+3
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. F.H. Schmidt
Examinator dr. F.H. Schmidt
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: