Individuele masterverdieping in de architectuurgeschiedenis B

2019-2020

Doel vak

Het verdiepen van een thema uit het masterprogramma, ter versterking van
de inhoudelijke samenhang, of om professionele vaardigheden te
ontwikkelen.

Inhoud vak

Naast de niet- verplichte onderdelen die als keuze worden aangeboden kan
een student ervoor kiezen om voor 6 stp. of 9 stp. een individueel
traject af te leggen, (b.v. door inhoudelijke verdieping van een van de
drie disciplines: architectuurgeschiedenis, archeologie of historische
geografie of door diepgaande studie van een bepaalde periode
(Middeleeuwen, twintigste eeuw). De individuele verdieping kan ook
worden gebruikt als voorbereiding op specifieke vaardigheden op de
arbeidsmarkt (b.v. het presenteren van erfgoed in een tentoonstelling),
of voor literatuurstudie of archiefonderzoek. De invulling van dit
onderdeel wordt per student met de begeleidende docent vastgesteld.

Onderwijsvorm

Individuele begeleiding

Toetsvorm

Werkstuk of mondeling tentamen (100 %)

Vereiste voorkennis

Bachelor Architectuurgeschiedenis of vergelijkbare voorkennis

Doelgroep

Master studenten Architectuurgeschiedenis en Heritage Studies

Overige informatie

Docenten: F. Schmidt, M. van Beek, M. Walda, I.S. Burgers

Algemene informatie

Vakcode L_KBMAKGS010
Studiepunten 6 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. F.H. Schmidt
Examinator dr. F.H. Schmidt
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: