Architectuurkritiek

2019-2020

Doel vak

Door middel van hoor- en werkcolleges verwerft de student inzicht in de
praktijk van de architectuurcriticus. Close-reading van een aantal
historische en actuele teksten leert de student hoe een
architectuurkritiek tot stand komt en hoe die te analyseren.
Door zelf te schrijven en de teksten van medestudenten te beoordelen
leert de student tekst te analyseren en te redigeren.
Tijdens excursies naar een tentoonstelling en een te bekritiseren object
leert de student kritisch te analyseren en dat te verwoorden in een
tekst voor verschillende doelgroepen.

Inhoud vak

Het vak Architectuurkritiek is gericht op het ontwikkelen van een
kritische houding en van schrijfvaardigheden ten aanzien van
verschillende aspecten van de architecturale productie. Wie dit vak met
succes heeft gevolgd, is in principe in staat om
(landschaps)architectuur- en stedebouwprojecten te beoordelen, een
kritisch en goed onderbouwd betoog te schrijven, om recensies van andere
critici te evalueren en om deze in een historische context te plaatsen.
Door middel van hoor- en werkcolleges verwerft de student inzicht in de
praktijk van de architectuurcriticus. Close-reading van een aantal
historische en actuele teksten leert de student hoe een
architectuurkritiek tot stand komt en hoe die te analyseren. De colleges
worden aangevuld met opdrachten en excursies waarin studenten kritieken
beoordelen én schrijven, rekening houdend met de geschiedenis, de
productie, het tentoonstellen en de consumptie van de architecturale
omgeving.
De colleges worden aangevuld met opdrachten en excursies waarin
studenten kritieken beoordelen én schrijven, rekening houdend met de
geschiedenis, de productie, het tentoonstellen en de consumptie van de
architecturale omgeving.

Onderwijsvorm

werkcollege, excursies

Toetsvorm

werkstukken: reflectieve, analytische en kritische teksten.

Vereiste voorkennis

Masterstudenten architectuurgeschiedenis, architectuur of design;
Nederlandstalige uitwisselingsstudenten met een achtergrond in
kunstgeschiedenis of planning of verwante opleidingen.

Literatuur

De definitieve lijst van te bestuderen literatuur wordt via Canvas
gepubliceerd.

Algemene informatie

Vakcode L_KBMAKGS011
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator drs. I.S. Burgers MA
Examinator drs. I.S. Burgers MA
Docenten drs. I.S. Burgers MA

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: