Masterscriptie architectuurgeschiedenis

2019-2020

Doel vak

De student toont dat hij/zij systematisch en efficiënt
onderzoeksmateriaal rondom een zelfgekozen onderwerp in het
onderzoeksveld van de specialisatie of een gerelateerd onderwerp kan
verzamelen en interpreten. Hij/zij is daarbij in staat om
wetenschappelijke en/of andere complexe teksten te begrijpen en te
analyseren;
2. De student toont kennis, begrip en probleemoplossende vaardigheden te
bezitten en deze te kunnen toepassen op nieuwe of onbekende thema’s of
casussen gerelateerd aan het onderwerp van onderzoek, en aan het
betreffende onderzoeksveld een (originele) bijdrage te leveren;
3. De student toont dat hij/zij zelfstandig in staat is grotere
onderzoeksthema’s te destilleren uit en verbanden te kunnen leggen ten
aanzien van betrouwbare primaire bronnen, secundaire literatuur en/of en
andere bronnen gerelateerd aan het onderwerp;
4. De student toont in staat te zijn om een complexe onderzoeksvraag
duidelijk en compact te formuleren in geschreven en gesproken vorm op
academisch niveau;
5. De student toont dat hij/zij een wetenschappelijk scriptie kan
schrijven in helder en gericht taalgebruik conform academische
conventies en deze af te leveren binnen een afgebakende periode.
6. De student heeft voldoende kwalificaties om zelfstandig
vervolgonderzoek uit te voeren

Inhoud vak

Het onderwerp en de inhoud van de scriptie worden in overleg met de
begeleidende docent vastgesteld.

Onderwijsvorm

De scriptie wordt individueel begeleid door een docent van de leerstoel
architectuurgeschiedenis & erfgoedstudies. Het onderwerp wordt in
overleg met deze docent bepaald en vastgelegd in een
scriptieovereenkomst (scriptiecontract) die mede wordt ondertekend door
de tweede lezer (en een eventuele externe tweede begeleider).
Naast de individuele begeleiding en planning van het scriptietraject
nemen alle masterstudenten deel aan het verplichte scriptiecolloquium,
dat voorziet in enkele plenaire bijeenkomsten door het studiejaar heen,
waarin onder leiding van een of meerdere docenten verslag wordt gedaan
van de vorderingen. Enkele bijeenkomsten van deze reeks worden gekoppeld
aan het zogenoemde Re-Scape colloquium, een samenwerkingsverband op het
gebied van (PhD)onderzoek met het eigen VU onderzoeksinstituut CLUE+ en
het Centre for Global Heritage (RU Leiden en de TU Delft), dat
afwisselend aan de VU, in Leiden, Delft en op locatie plaatsvindt.

Toetsvorm

Beoordeeld worden inhoud, visie, betoogtrant en schrijfstijl van de
scriptie. De scriptiehandleiding bevat een voorbeeld van het door
begeleider en tweede lezer gehanteerde beoordelingsformulier.

Vereiste voorkennis

Bachelordiploma Architectuurgeschiedenis of vergelijkbare voorkennis

Literatuur

In overleg met de docent

Doelgroep

Master studenten Architectuurgeschiedenis

Overige informatie

Op VU-Net is een scriptieprotocol beschikbaar, dat voor docent en
student als handleiding geldt.
De scriptieonderwerpskeuze is in principe vrij en wordt altijd
vastgesteld in overleg met een docent. Voor een overzicht van
onderwerpen waarop studenten de laatste jaren zijn afgestudeerd zijn,
wordt verwezen naar de website van de master kunst en
cultuurwetenschappen/ arts and culture: architectuurgeschiedenis

Algemene informatie

Vakcode L_KBMAKGSSCR
Studiepunten 18 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. F.H. Schmidt
Examinator dr. F.H. Schmidt
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: