Stage architectuurgeschiedenis

2019-2020

Doel vak

De student leert wat in een werksituatie kan worden geëist en hoe de
tot dan toe vergaarde kennis en ervaring in de praktijk kunnen worden
gebracht.

Inhoud vak

Gezien de uiteenlopende beroepsmogelijkheden voor een
architectuurhistoricus bestaan er allerlei soorten stages. De te
verrichten werkzaamheden dienen zowel de stagiaire als de instelling,
waar de stage wordt gelopen, ten goede te komen èn van universitair
niveau te zijn. De inhoudelijke begeleiding is voornamelijk in handen
van iemand van de stage-instelling; de begeleider van de VU ziet toe dat
de stage voldoende leereffect heeft, op masterniveau is en onderhoudt.
vanaf het begin tot het einde van de stage, contact met de verlenende
instelling om nadere afspraken te maken en eventueel zaken bij te
stellen.

Onderwijsvorm

Stage

Toetsvorm

Verslag, en een beoordeling (onvoldoende, voldoende, goed) door de
instelling in samenspraak met de VU-begeleider

Vereiste voorkennis

Bachelor Architectuurgeschiedenis of vergelijkbare voorkennis

Doelgroep

Master studenten Architectuurgeschiedenis

Overige informatie

De student zoekt en kiest in overleg met de docent een stageplaats. De
afspraken worden vastgelegd in een VU-stagecontract, dat formeel aan de
examencommissie ter goedkeuring wordt voorgelegd.
- De stage bedraag maximaal 12 studiepunten
- Een stagehandleiding, en het formulier voor de stageovereenkomst zijn
via Vu-net te downloaden
- Periode in overleg met de begeleidende docent

Algemene informatie

Vakcode L_KBMAKGSSTA
Studiepunten 12 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. F.H. Schmidt
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: