Literatuur in een veranderende wereld: werkcollege 1

2019-2020

Doel vak

- De student maakt kennis met verschillende primaire werken van
Multatuli en enkele belangrijke studies over Multatuli, alsmede met
receptiedocumenten van zijn werk;
- De student onderzoekt de samenhang tussen verschillende onderdelen van
het werk van Multatuli (bijvoorbeeld Woutertje Pieterse en de Ideën);
- De student maakt kennis met en leert kritisch te reflecteren op
Multatulistudies en theorieën over cultural memory;
- De student leert zelfstandig relevante onderzoeksvragen te formuleren;
- De student leert zelfstandig een literatuurwetenschappelijke analyse
uit te voeren van een casus relevant binnen het onderzoek naar de
relatie tussen literatuur, beeldvorming en het culturele geheugen;
De student leert verslag te doen van zijn of haar bevindingen door
middel van een mondelinge presentatie, een schriftelijk eindwerkstuk en
een film/podcast.

Inhoud vak

'De raadselachtige Multatuli': 200 jaar Eduard Douwes Dekker in context

In 2020 is het 200 jaar geleden dat Multatuli, auteur van de Max
Havelaar, werd geboren, een gebeurtenis die in Nederland grootscheeps
wordt herdacht: Ed. Douwes Dekker wordt nog steeds gezien als een van de
grote auteurs uit de Nederlandse literatuur. Ook in het buitenland is de
Max Havelaar bekend: de roman werd in vele talen vertaald.

In het college verdiepen we ons niet alleen in een aantal van
Multatuli's werken - de Max Havelaar, Woutertje Pieterse en de Ideën -
maar staat ook de receptie van deze werken centraal, zowel in de tijd
van Multatuli zelf, als ook in latere jaren. Daarnaast wordt bestudeerd
welke Nederlandse schrijvers gefascineerd waren door Douwes Dekker. E.
du Perron, een van de redacteuren van Forum, publiceerde in de jaren
dertig De man van Lebak, W.F. Hermans schreef De raadselachtige
Multatuli. Ook Jan Wolkers was zwaar onder de indruk van Multatuli. Hij
noteerde over de Max Havelaar: 'Die eerste hoofdstukken zijn zo
godvergeten geestig en briljant, sarcastisch en complex, dat het leven
eraf vonkt. Het is van een onthutsende genialiteit.' Ook de
verschillende herdenkingen worden onder de loep genomen, waarbij
verschuivingen in de beeldvorming rond Multatuli in verband worden
gebracht met het veranderende culturele geheugen.

Onderdeel van het college is een bezoek aan het Multatuli-museum, waar
ook opdrachten uitgevoerd zullen worden.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges (2 x 2 uur per week).

Toetsvorm

Toetsing: participatie (aanwezigheid, deelname discussie, voorbereiding
college, inleveren kleinere opdrachten) moet voldoende zijn,
eindwerkstuk (60%), mondelinge presentatie (10%), film of podcast (30%).

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt via Canvas.

Doelgroep

Derdejaarsstudenten Literatuur en samenleving: Nederlands.

Algemene informatie

Vakcode L_NABALES307
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. J.H.C. Bel
Examinator prof. dr. J.H.C. Bel
Docenten prof. dr. J.H.C. Bel

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: