Interactie in organisaties

2019-2020

Doel vak

Kennis en inzicht: De colleges Interactie in Organisaties richten zich
op het ontwikkelen van kennis over sociale interactie. In Interactie in
Organisaties verwerf je inzicht in gesprekken in drie
organisatiedomeinen. Je leert hoe de gesprekken daar in elkaar zitten,
wat er mis kan gaan en hoe het anders of beter kan. Je leert dus
analyseren, problemen signaleren en maakt een begin met adviseren over
gesprekken in de werkpraktijk.
Toepassing van kennis en inzicht: Je kunt de analysevaardigheden
inzetten voor de analyse en beoordeling van gesprekken in tenminste 3
organisatiedomeinen: gesprekken in de zorg, sollicitatiegesprekken en
nieuwsinterviews.
Oordeelvorming: Je kunt je analysecompetentie toepassen bij het
signaleren van problemen in die gesprekken en inzichten afleiden die
relevant zijn voor de werkpraktijk.
Communicatie en leervaardigheden: Je kunt je bevindingen helder
rapporteren.

Inhoud vak

Interactie in Organisaties spitst zich toe op de analyse van gesprekken
in drie verschillende organisatieomgevingen: interactie in de zorg
(arts-patiëntinteractie, gesprekken in de verslavingszorg),
sollicitatiegesprekken en nieuwsinterviews. We richten ons bijvoorbeeld
op hoe patiënten aan de arts hun problemen uit de doeken doen, of hoe
een arts het gesprek structureert; hoe sollicitanten bevraagd worden of
uitgedaagd; hoe journalisten met specifieke vragen politici trachten te
verleiden informatie te verstrekken, of hoe politici vermijden antwoord
te geven op lastige vragen.
We buigen ons daarnaast over de problemen die zich voordoen in de
gesprekken, en bespreken hoe je je inzichten daarover relevant kunt
maken voor de mensen die in de werkpraktijk de gesprekken voeren.

Onderwijsvorm

3 x 2 uur: een hoorcollege, werkcollege, toepassingscollege. Bij
werkcolleges en toepassingscolleges is aanwezigheid verplicht; van werk-
en toepassingcolleges mag maximaal een college van ieder gemist worden.
Bij afwezigheid volgt een extra opdracht. Aanwezigheid bij het
hoorcollege wordt sterk geadviseerd.

Toetsvorm

Twee tussentijdse werkstukken (over twee organisatiedomeinen: ieder 20%)
en een eindwerkstuk (over het 3e domein: 60%); alle drie in de vorm van
een subgroepswerkstuk. Het eindwerkstuk moet voldoende zijn (en mag
worden herkanst, indien nodig) om een voldoende als eindcijfer te kunnen
halen.

Vereiste voorkennis

Je moet Discourse Analysis hebben gehaald.

Literatuur

We werken met het boek van Heritage, J. & Clayman, S. (2010). Talk in
Action. Interactions, identities and institutions. Malden, MA:
Wiley-Blackwell. (Aanwezig op UBVU als e-boek).

Doelgroep

2e jaars studenten Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen
(Journalistiek en Taal, Media en Samenleving), premasterstudenten CIW.

Overige informatie

Werkcollege en toepassingscollege verplicht; hoorcollege sterk
aanbevolen. Bij 1x afwezigheid werkcollege of toepassingscollege: extra
opdracht; bij meerdere keren afwezig bij ofwel werk- ofwel
toepassingscollege: vak overdoen. Interactie in organisaties geldt als
voorkennisvak voor de derdejaarsmodule Gespreksadvies versus
Gesprekspraktijk van de afstudeerrichting Communicatie in Organisaties.

Algemene informatie

Vakcode L_NCBACIW213
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. J.M.W.J. Lamerichs
Examinator dr. J.M.W.J. Lamerichs
Docenten dr. J.M.W.J. Lamerichs

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: