Reclameprocessen

2019-2020

Doel vak

De student heeft een grondige en actuele kennis van de factoren die de
effectiviteit bepalen van verschillende eigenschappen van persuasieve
reclameboodschappen.

Inhoud vak

Vanuit de theorievorming omtrent persuasieve overtuiging gaan we
empirisch onderzoek naar de werking van reclame bestuderen. Iedere week
worden een theorie en een toepasselijk onderzoek behandeld, die op het
werkcollege nader worden uitgewerkt in een precieze onderbouwing van een
onderzoek naar een reclame-effect. De eindopdracht is een op een van de
theorieën gebaseerd voorstel voor een onderzoek.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege (2 x 2 uur per week).

Toetsvorm

Schriftelijk werkstuk.

Literatuur

D.J. O'Keefe, Persuasion: Theory and Research. (2016), Third edition.
Thousand Oaks etc.: Sage.
Overige literatuur wordt via Canvas bekendgemaakt.

Doelgroep

Masterstudenten CIW: Taal, Communicatie en Organisatie; CIW: Schrijven
en Vertalen

Overige informatie

De cursus wordt gegeven in het Nederlands. Inschrijven verplicht.

Aanbevolen voorkennis

Inleiding Communicatiewetenschap (L_NCBACIW111) of vergelijkbaar vak;
Toetsende Statistiek (L_CABAALG204).

Algemene informatie

Vakcode L_NCMACIW015
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. L. Lagerwerf
Examinator dr. L. Lagerwerf
Docenten dr. L. Lagerwerf

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: