Journalistieke genres: veranderingen in vorm en functie

2019-2020

Doel vak

Kennismaking met discourse-analytisch en sociaal-wetenschappelijk
onderzoek naar journalistieke genres;
Toepassing (journalistiek-)wetenschappelijke benaderingen op
journalistieke genres;
Analyse van specifieke nieuwsvormen als (voorbeeld van) een
journalistiek genre.

Inhoud vak

Tijdens dit vak bestuderen studenten specifieke nieuwsvormen als
journalistieke genres. Wie een nieuwsitem gebruikt, heeft bepaalde
verwachtingen die door het genre worden opgeroepen. Met welke kenmerken
zijn die verwachtingen verbonden? Daarnaast zijn genres veranderlijk: er
komen nieuwe genres bij en bestaande genres veranderen, onder invloed
van nieuwe technologie en veranderende voorkeuren van nieuwsgebruikers.
In het vak onderscheiden we genres in vorm (nieuwsbericht, interview,
reportage), onderwerp (politieke berichtgeving, entertainmentnieuws,
sportjournalistiek), effect (sensatienieuws, service) of platform
(nieuwswebsite, Facebook, Twitter). We besteden aandacht aan
uiteenlopende genrekenmerken als narrativiteit, omgekeerde piramide, ter
verantwoording roepen, clickbait en betrouwbaarheid.

Onderwijsvorm

Twee uur hoor- en twee uur werkcollege per week.

Toetsvorm

Vijf Individuele opdrachten (50%) en tentamen (50%). De opdrachten
moeten gemiddeld minimaal 5,5 zijn om deelname aan het tentamen te
verzekeren (en alle opdrachten moeten zijn ingeleverd).

Literatuur

De definitieve literatuurlijst zal in Canvas worden gepubliceerd.

Doelgroep

Masterstudenten CIW: Journalistiek.

Overige informatie

De werkcolleges zijn verplicht. Eén college mag worden gemist.
Afwezigheid dient altijd van tevoren te worden gemeld. Meer dan één keer
zonder reden afwezig leidt tot uitsluiting van tentaminering.

Aanbevolen voorkennis

Toelatingseisen master CIW: Journalistiek

Algemene informatie

Vakcode L_NCMAJOU006
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. L. Lagerwerf
Examinator dr. L. Lagerwerf
Docenten dr. L. Lagerwerf
J.A.M. Dijkers

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: