Datajournalistiek

2019-2020

Doel vak

De student vergaart kennis van en inzicht in:

wat datajournalistiek is;
hoe en waar datajournalistiek kan worden ingezet;
hoe je (grote hoeveelheden) data kunt verzamelen;
hoe je data (numeriek en talig) kunt manipuleren en analyseren;
hoe je de data correct, inzichtelijk en aantrekkelijk visualiseert;
welke software je in het proces kunt gebruiken;
welke experts je moet inschakelen voor specifieke (deel)taken;
wat je (nog) niet weet en/of kunt en waar je die kennis en vaardigheden
kunt opdoen.

De student krijgt vaardigheid in:

het vinden, selecteren en verzamelen van data;
het bewerken, ordenen en analyseren van data in verschillende formaten;
het werken met numerieke data, met name in Excel;
het werken met ongestructureerde, tekstuele data, met o.a.
taaltechnologische software;
het visualiseren van resultaten met behulp van Excel en
softwarepakketten.

Daarnaast leert de student in een team (met weinig tijd) aan een kleine
opdracht te werken en daarover schriftelijk en mondeling te rapporteren.

Inhoud vak

In deze cursus maken studenten kennis met datajournalistiek. Data is
tegenwoordig in zeer grote hoeveelheden beschikbaar. Daar kunnen
journalisten gebruik van maken. Maar je moet die data dan wel weten te
vinden. Beschik je eenmaal over grote hoeveelheden relevante data, dan
is het niet eenvoudig die informatie daaruit te halen. De hoeveelheden
zijn te groot om door te lezen. Je zult de data dus met de computer
moeten onderzoeken, ordenen en analyseren. Datavisualisatie heeft
daarbij twee doelen: het helpt je de data te analyseren zodat je
verhalen kunt ontdekken en het helpt je de lezer te vertellen wat er aan
de hand is. Big data en datavisualisatie schept nieuwe mogelijkheden en
creëert nieuwe
valkuilen.

In deze cursus krijg je antwoord op de volgende vragen:
- Wat is de relevantie van data mining voor journalisten?
- Hoe kom je aan je bronnen?
- Wat zijn de methoden en technieken?
- Hoe kun je de resultaten interpreteren en visualiseren?
- Hoe werkt datajournalistiek in de journalistieke praktijk?
- Wat zijn de morele aspecten van het werken met big data?

We behandelen eenvoudige technieken om zelf data te bevragen en we gaan
in op meer geavanceerde text mining. Natuurlijk is er ook aandacht voor
zogenaamde gestructureerde data, die je in spreadsheets en databases
vindt. Studenten leren werken met Excel. In week 3 en 4 krijg je vooral
met tekstuele data te maken. Week 5 is voor verdieping en reflectie en
in de laatste week gaan we visualiseren.

Wekelijks krijgen studenten een opdracht. Sommige opdrachten worden in
groepjes gemaakt en daarover moet gerapporteerd worden. De eindopdracht
is individueel.

Onderwijsvorm

hoorcolleges, interactieve werkcolleges en practica, in totaal 6 uur per
week.

Toetsvorm

Groepsopdrachten en een individuele eindopdracht. In de opdrachten wordt
getoetst of de studenten data kunnen vinden, bewerken, analyseren,
visualiseren en of ze met data en passende visualisatie een verhaal
kunnen vertellen. De groepsopdrachten samen tellen voor 50% mee en de
eindopdracht telt ook voor 50% mee. Beide onderdelen moeten voldoende
zijn.

Literatuur

Gray, Bounegru and Chambers (eds.) (2012), The Data Journalism Handbook,
http://datajournalismhandbook.org/
Aanvullende literatuur word op de bijeenkomsten en in de digitale
leeromgeving bekend gemaakt.

Doelgroep

Studenten CIW, afstudeerrichting Journalistiek.

Algemene informatie

Vakcode L_PABACIW205
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. E. Maks
Examinator dr. E. Maks
Docenten dr. H.D. van der Vliet
dr. E. Maks

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: