Text Mining Domains

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Building a Reading Machine will give you the opportunity to apply all
you have learned so far in the master Text Mining in a hands-on use
case.

Inhoud vak

Text Mining Domains is the follow-up of Applied Text Mining. In that
course you acquired the knowledge and the skills for mining large
amounts of text. In Text Mining Domains you will actually build a
so-called Reading Machine for a specific domain of your choice, to mine
valuable information.

Onderwijsvorm

interactive lectures and hands-on practical classes, 4 hrs per week.

Toetsvorm

This course is graded by a final report on a use case for your Reading
Machine.

Vereiste voorkennis

Applied Text Mining

Doelgroep

Master's students who passed Applied Text Mining

Algemene informatie

Vakcode L_PAMATLW003
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 400
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. P.T.J.M. Vossen
Examinator prof. dr. P.T.J.M. Vossen
Docenten prof. dr. P.T.J.M. Vossen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: