Anthropological Linguistics: An Overview

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Knowlegde of central notions and methods of anthropological linguistics.
Ability to observe and analyse linguistic phenomena from the perspective
of anthropological linguistics. Critical reflection on views regarding
the relationship between language and culture. The student is able to
report in a clear manner on results of his or her own anthropological
linguistic research. The student is able to interact critically with
literature in the field of anthropological linguistics.

Inhoud vak

The following topics are discussed. Methods and basic notions of
anthropological linguistics, orality and literacy, kinship terminology,
counting and numeral systems, language and taboo, taxonomies and
partonomies, the linguistic construction of personhood, language and
gender.

Onderwijsvorm

Seminars, interactive lectures (2 hours a week).

Toetsvorm

Written exam on W.A. Foley. Anthropological Linguistics. An introduction
(Blackwell 1997) or a short essay on one of the topics discussed during
the course.

Literatuur

W.A. Foley. Anthropological Linguistics. An introduction (Blackwell,
1997).

Doelgroep

Master's students in Linguistics (track Language Consultancy and
Linguistic Documentation), Research Master's students in Humanities
(track Linguistics), Research Master's students in Theology (track Bible
Translation); Master's and Research Master's students in Anthropology.

Aanbevolen voorkennis

BA in Humanities, Linguistics or Social Sciences.

Algemene informatie

Vakcode L_TAMATWS015
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 400
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. L.J. de Vries
Examinator prof. dr. L.J. de Vries
Docenten prof. dr. L.J. de Vries

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: