Project taal en gehoor

2019-2020

Doel vak

De student voert een opdracht uit in een audiologisch centrum. De
student doet ervaring op met het afnemen van een anamnese en
verschillende audiometrische tests. De student verwerkt testgegevens en
stelt behandelplannen op. Dit alles onder begeleiding van mentoren. De
student voert een kleine onderzoeksopdracht uit waarin vaardigheden en
theoretische kennis met elkaar worden verweven.

Inhoud vak

Binnen het project neemt de student actief deel aan de werkzaamheden
binnen een audiologisch centrum en voert een onderzoeksopdracht uit.

Onderwijsvorm

Project/stage gedurende 4 weken (full-time)

Toetsvorm

Verslag en presentatie. Cijfer wordt bepaald op basis van het cijfer
voor het verslag en de beoordeling van de stagementor op het stageadres.

Doelgroep

Minorstudenten Taal en Gehoor

Overige informatie

Korte intensieve stage met onderzoeksproject in de maand januari met een
afsluitende bijeenkomst in februari waarin een presentatie gegeven
wordt. De student wordt minimaal 4 dagen in de week op het stage-adres
verwacht. Stage wordt georganiseerd vanuit het audiologisch centrum van
UMC, locatie VUmc.

Algemene informatie

Vakcode L_WABAALG007
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. S.T. Goverts
Examinator prof. dr. M.M.R. Coene
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: