Referatenuur master taalwetenschap

2019-2020

Doel vak

Het doel van het referatenuur is kennismaken met de verschillende
onderzoeksgebieden en onderzoeksthema's waar in onze opleiding aandacht
voor bestaat; opdoen van ideeën voor eigen (scriptie-)onderzoek; en
ontwikkelen van een kritische houding t.o.v. het opzetten, uitvoeren en
rapporteren van empirisch onderzoek.

Inhoud vak

In het referatenuur vinden presentaties plaats van scriptie-onderzoek
door studenten van onze opleiding. Incidenteel worden er gastsprekers
uitgenodigd.

Onderwijsvorm

Presentaties door (gast)docenten en studenten.

Toetsvorm

Geen

Literatuur

Geen

Doelgroep

Masterstudenten Toegepaste taalwetenschap en alle andere
belangstellenden.

Overige informatie

De onderwerpen worden via e-mail aangekondigd. Aanwezigheid wordt sterk
aangeraden. Contacturen variëren.

Algemene informatie

Vakcode L_WAMATWS015
Studiepunten 0 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. P.H.F. Bos
Examinator dr. P.H.F. Bos
Docenten dr. P.H.F. Bos
dr. M.J.A. Lamers
prof. dr. M.M.R. Coene

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: