Masterscriptie Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen

2019-2020

Doel vak

De student laat zien in staat te zijn volgens wetenschappelijke normen
onderzoek te doen en een eigen visie op het bestudeerde materiaal te
ontwikkelen. Van de student wordt verwacht dat hij/ zij kan bijdragen
aan het genereren van nieuwe wetenschappelijke inzichten en dat hij/ zij
in staat is om zelfstandig onderzoek uit te voeren. De student is in
staat hierover zelfstandig een wetenschappelijk verslag te schrijven dat
voldoet aan de conventies van de opleiding.

Inhoud vak

De student laat in de Masterscriptie zien dat hij/ zij in het bezit is
van kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot het vakgebied, in
relatie tot de onderwijspraktijk van het vak. Deze vakkennis is ingebed
in een breed cultureel en/ of maatschappelijk kader. Ook bezit de
student theoretische en methodische inzichten op het vakgebied en kan
hij/ zij deze inzichten zelfstandig toepassen.

Onderwijsvorm

Individuele begeleiding

Toetsvorm

Begeleider en tweede lezer (meestal een combinatie van vakdocent en
vakdidacticus) bepalen in overleg of en op welk niveau is
voldaan aan de voorwaarden die aan een masterscriptie vanuit de
opleiding worden gesteld (zie het opleidingspecifieke
scriptiebeoordelingsformulier en de scriptiehandleiding).

Vereiste voorkennis

Studenten moeten minimaal alle vakken van jaar 1 van de opleiding hebben
gehaald alvorens zij mogen beginnen aan de masterscriptie.

Doelgroep

Tweedejaarsstudenten van de master Educatie in de Taal en
Cultuurwetenschappen, specialisatie
Latijn en Grieks.

Overige informatie

In de masterscriptie en het bijbehorende Praktijkonderzoek 2 worden
studenten uitgedaagd belangrijke speerpunten binnen de opleiding, zoals
ICT, diversiteit en de integratie van vakinhoud en vakdidactiek, terug
te
laten komen.

Algemene informatie

Vakcode L_XAMAEDUSCR
Studiepunten 18 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. A.A. Kaal
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: