Onderzoekswerkgroep Media

2019-2020

Inhoud vak

De Onderzoekswerkgroep Media is erop gericht dat studenten op niveau 300
en onder begeleiding van een vakdocent media oefenen in het doen van
zelfstandig onderzoek naar een aspect van Media, zoals film of digitale
media. De precieze inhoud wordt later bekend gemaakt.

Doelgroep

Dit onderdeel is verplicht voor 3de jaars studenten MKDA Media.

Algemene informatie

Vakcode L_ZABAMKD303
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. J.I.L. Veugen
Examinator dr. J.I.L. Veugen
Docenten dr. J.I.L. Veugen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: